Kaštieľ Dubovica

V obci Dubovica sídlila bočná vetva Tekulovcov, z ktorej sa vyvinul rod Dobay, nazvaný podľa obce. Dobayovci v sídelnej dedine počas svojho dlhého pôsobenia – až do zrušenia poddanstva, vybudovali viacero šľachtických rezidencií. Dnes ostala už iba jediná, barokový kaštieľ, v ktorom sa však zachovali unikátne maľby.
Kaštieľ bol vybudovaný na ľavobrežnej terase Dubovického potoka, v severnej časti obce. Vznikol ako rozmerná päťtraktová pozdĺžna stavba s centrálne umiestneným rizalitom. Prevládajúcim slohom bol barok (neskorý). Objekt si dali Dobayovci postaviť do 70. rokov 18. stor., lebo už r. 1782 boli dokončené maľby v interiéri. Pôvodný kaštieľ pozostával z piatich traktov budovy s obdĺžnikovým pôdorysom s celkovou dĺžkou 35 m a šírkou 10 m. Stredný trakt s rizalitom mal po stranách dvojtraktové krídla ukončené štítmi. Hlavná, východná, fasáda mala taktiež štít, no jej dôležitosť znásobovala výzdoba pilastrami s hlavicami a frontóny nad oknami. Interiér bol krytý korytkovými alebo pruskými klenbami. Plocha štítu rizalitu a vstupná sieň boli vyzdobené figurálnymi nástennými maľbami. Ornamentálnymi maľbami boli pokryté aj ďalšie klenby. Stavbu ukončovala vysoká šindľová manzardová strecha so sedlovými strechami na krídlach. Objekt bol potom len opravovaný a najväčším stavebným zásahom bolo zbúranie celého krídla po II. svetovej vojne. Koncom 70. rokov bola k rizalitu pribudovaná nevhodná prístavba predsiene. Dodnes sa zachovali 2/3 hmoty primárnej stavby, teda bez severného krídla s dvoma priečnymi traktami.

Najväčšie pamiatkové a umelecké hodnoty majú maľby pôvodnej vstupnej haly v rizalite. Neskorším znížením stropu sa maľby dostali do povalového priestoru, čím zostali nedotknuté. Ostatná maľba stien bola odstránená. Spomínané maľby pokrývajú celú plochu korytkovej klenby a časti stien nad sekundárnym rovným stropom.

Autorom je spišskosobotský rodák a levočský mešťan Jozef Lerch (1751-1828). Plocha malieb má dve hlavné časti: iluzívna architektúra v luiséznom slohu, ohraničujúca ústredný výjav na vrchole klenby s antickým mytologickým námetom. Ústredným motívom maľby je Faetonov pád, kde Faeton je obkolesený postavami z rímskej mytológie s atribútmi (z ľava do prava: Diana, Mars, Pluto, Juno, Zeus, Herkules, Apolón, Faeton, Iris, Merkúr, Chronos, Minerva, Venuša, Vulkán, Amor). V ľavom hornom rohu maľby na nábehu klenby je signovanie maľby: Joseph. Lerch. pinx: Ao 1782. Celý výjav je vsadený do plochy neba so svetlou kopovitou oblačnosťou, dymom, modrou oblohou a slnkom v strede, tvoriace pozadie Faetona s dvojzáprahom. Maľby predstavujú hodnotné umelecké dielo veľkého regionálneho významu, dosahujúce úroveň aj niektorých neskorobarokových malieb celoštátneho významu.

Kaštieľ Dubovica je súčasťou Šarišske hradnej cesty

Zdroj: korzar.sme.sk, foto: pamiatkynaslovensku.sk

Informácie

Obecný úrad Dubovica
Dubovica 190
082 71 Lipany

Tel. č. / Fax: 051 / 457 20 47 , 0911 233 227
E-mail:  info@obecdubovica.sk

Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve, preto rešpektujte ich súkromie. Kaštieľ je v centre dediny v súkromnej záhrade.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Dobrodružstvo

sobota, 10 augusta, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany

Rodina, Divadlo, Festival

nedeľa, 11 augusta, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany

Festival

sobota, 13 júla, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany