Lesopark Švabľovka

Pri sírnom minerálnom prameni zvanom Švabľovka (Švabľuvka) tu v minulosti vznikli malé kúpele. História kúpeľov v Sabinove siaha už do konca 15. storočia. Liečili sa tu reumatické a kožné choroby. Základom bol pôvodný sírnatý kúpeľ, či prameň sírnatej vody, ktorý sa ešte dodnes nachádza pod brehom v otvore vysekanom do skaly. Kúpele boli aj miestom zábavy a odpočinku a poskytovali tiež jednoduché, ale účinné liečebné kúry pri reumatických chorobách. V nedávnych rokoch ich objekty úplne schátrali a zanikli. Zachovali len základy budov.

V súčasnosti cez lesopark vedú štyri trasy náučného chodníka v okolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu.

Informácie

Prístup je možný zo Sabinova po modro-značkovanom turistickom chodníku, ktorý vedie do Uzovského Šalgova alebo po zeleno-značkovanom chodníku vedúcom po hrebeni Bachurne.

Zdieľať:

Mapa