Prírodná rezervácia Dubová Hora

Prírodná rezervácia Dubová Hora

V juhozápadnej časti obce Okružná nájdete nádhernú prírodnú rezerváciu Dubovú Horu, v ktorej bol v roku 1983 vyhlásený za 5. stupeň ochrany. Ide o územie vhodné pre fytocenologické účely ako jedinečný náučný objekt, kde nájdete Skalný komplex Džad – prírodný skalný útvar, ktorý leží na južnej strane Dubovej hory. Tvoria ho dve dominantné veľké skalné bralá, jedno pod turistickým chodníkom, druhé vyššie nad ním, v ktorom je aj skalné okno. Názov Džad pochádza z pôvodného názvu Diad, teda Dedo, Ďad. Dno vyššie situovaného skalného okna je dlhé asi 6 m a hlboké asi 3,5 m.
Prírodný skalný útvar Mohylky sa nachádza na vrchole rovnomenného kopca, ležiaceho na najsevernejšom hrebeni Slanských vrchov, juhovýchodne od Okružnej. Má nadmorskú výšku 817,4 m. Vrcholový masív Mohyliek má tvar predĺženej pyramídy.
Prírodný útvar Kamenná tvár sa nachádza na konci bočného hrebienka, ktorý vychádza severovýchodne od vrcholu Mohyliek. Je na severnom ukončení hrebienka, takže sa vlastne jedná o prírodný skalný útvar, premenené čelo lávového prúdu. Zvetrávanie, poveternostné podmienky vytvorili spoločne s prirodzenými vlastnosťami horniny podliehajúcej týmto zmenám unikátny reliéf, ktorý pripomína črty ľudskej tváre. Tieto črty (oči, nos, ústa…) vo svojej kombinácii naozaj pri prispení fantázie a obrazotvornosti pripomínajú ľudskú tvár, akoby vytesanú do kameňa.

Informácie

Obec Okružná
Okružná 15
082 12

Tel. č.:051/7942 170, 0903 909 662
E-mail: obecokruzna@azet.sk

Prírodná rezervácia je dostupná po turistickom chodníku so zeleným značením, vedúceho z obce Podhradík. Ťažší prístup je z obce Okružná, a to kvôli prekonávaniu značného výškového rozdielu. V najbližšej dobe sa z Okružnej počíta s náučným okružným chodníkom Mohylky, ktorý bude kopírovať spomínaný turistický chodník.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Tradície

sobota, 27 apríla, 2024

Námestie sv. Martina, 082 12 Kapušany

Šport

sobota, 15 júna, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce