Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Krivé

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi je charakteristicky svojou masívnosťou a jednoduchosťou.
Zrubová stavba stojí na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Celý objekt má zjednotený obdĺžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predĺženou loďou a štvorcovou vežou. Veža vyrastá z predsiene, je vertikálna obloženými doskami a lištami a zavŕšená je barokovou laternou s makovicou a krížom. V jej vnútri sa nachádzajú dva zvony. Jeden zvon pochádza z roku 1826, teda z roku výstavby chrámu. Chrám bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou, čím sa stratila trojvežatosť, taká typická pre okolité stavby tejto oblasti. V dôsledku ošindľovania svätyne a lode a olatovania predsiene pôsobí chrám dojmom jednodielnej stavby.
V skutočnosti je to trojpriestorová stavba. Vstupná časť sa nazýva predsieň, ľudovo babinec. V minulosti išlo o miesto vyhradené pre katechumenov a kajúcnikov. Zo symbolického hľadiska predstavuje očistec alebo trpiacu Cirkev.
Ďalšia časť je loď. V nej sa sústreďujú veriaci zúčastňujúci sa obradov. Zo symbolického hľadiska predstavuje putujúcu Cirkev, teda kresťanov žijúcich na zemi. Tretia časť, ktorá sa nachádza za ikonostasom – obrazovou stenou, sa nazýva svätyňa. Predstavuje nebeské kráľovstvo – raj a tiež víťaznú oslávenú Cirkev v nebi. Vzácny ikonostas tvoria ikony z rôznych časových období. V hlavnom rade sú v strede vyrezávané kráľovské dvere s medailónmi evanjelistov a výjavmi zvestovania. Spolu s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a svätého apoštola Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Ikonostas má štvorradovú architektúru umiestnenú na štyroch poschodiach. Je ladení do tehlovočervenej farby. Netypicky pôsobí modré orámovanie zárubní cárskych dverí. Stĺpiky a rámy ikon sú pozlátené, cárske dvere sú dekorované strapcami hrozna.
V tak zachovanom stave a v takom počte sa nikde na Slovensku podobný ikonostas z tohto obdobia nenachádza. Rovnako sa v chráme nachádza kríž namaľovaný v 17. storočí, ikona Ukrižovania z 19. storočia či ikona Umučeného Krista z 18. storočia. V strede ikony sa nachádza Kristus s ranami po umučení a okolo neho sú znázornené predmety, ktoré s jeho umučením súvisia.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Foto: Henryk Bielamowicz, cergov.sk

Informácie

Kontakt
Gréckokatolícky farský úrad
Kružľov 76
086 04

Tel. č.: 054/4795765
Mobil:+421 911 811 216
E-mail: kruzlov@grkatpo.sk

Sprievodcovia dreveného chrámu: 

  • Irena Lazorová, 0919 073 926 alebo 0948 155 866
  • Stanislav Surgent – Lazor, 0911 293 844

Liturgický prehľad nájdete na facebookovej stránke – Gréckokatolícka farnosť Kružľov – www.facebook.com

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko