Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Krivé

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi je charakteristicky svojou masívnosťou a jednoduchosťou.
Zrubová stavba stojí na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Celý objekt má zjednotený obdĺžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predĺženou loďou a štvorcovou vežou. Veža vyrastá z predsiene, je vertikálna obloženými doskami a lištami a zavŕšená je barokovou laternou s makovicou a krížom. V jej vnútri sa nachádzajú dva zvony. Jeden zvon pochádza z roku 1826, teda z roku výstavby chrámu. Chrám bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou, čím sa stratila trojvežatosť, taká typická pre okolité stavby tejto oblasti. V dôsledku ošindľovania svätyne a lode a olatovania predsiene pôsobí chrám dojmom jednodielnej stavby.
V skutočnosti je to trojpriestorová stavba. Vstupná časť sa nazýva predsieň, ľudovo babinec. V minulosti išlo o miesto vyhradené pre katechumenov a kajúcnikov. Zo symbolického hľadiska predstavuje očistec alebo trpiacu Cirkev.
Ďalšia časť je loď. V nej sa sústreďujú veriaci zúčastňujúci sa obradov. Zo symbolického hľadiska predstavuje putujúc u Cirkev, teda kresťanov žijúcich na zemi. Tretia časť, ktorá sa nachádza za ikonostasom – obrazovou stenou, sa nazýva svätyňa. Predstavuje nebeské kráľovstvo – raj a tiež víťaznú oslávenú Cirkev v nebi. Vzácny ikonostas tvoria ikony z rôznych časových období. V hlavnom rade sú v strede vyrezávané kráľovské dvere s medailónmi evanjelistov a výjavmi zvestovania. Spolu s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a svätého apoštola Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Ikonostas má štvorradovú architektúru umiestnenú na štyroch poschodiach. Je ladení do tehlovočervernej farby. Netypicky pôsobí modré orámovanie zárubní cárskych dverí. Stĺpiky a rámy ikon sú pozlátené, cárske dvere sú dekorované strapcami hrozna.
V tak zachovanom stave a v takom počte sa nikde na Slovensku podobný ikonostas z tohto obdobia nenachádza. Rovnako sa v chráme nachádza kríž namaľovaný v 17. storočí, ikona Ukrižovania z 19. storočia či ikona U mučeného Krista z 18. storočia. V strede ikony sa nachádza Kristus s ranami po umučení a okolo neho sú znázornené predmety, ktoré s jeho umučením súvisia.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Foto: Henryk Bielamowicz, cergov.sk

Informácie

Kontakt
Gréckokatolícky farský úrad
Kružľov 76, 086 04
tel.: 054/4795765, 054/4793178
mobil: 0911 811 216
Bohoslužby:
nedeľa: o 7.30 hod., nasledujúci týždeň 11.00 hod.,každý štvrtok: o 16.30 hod.
sviatky: o 15.00 hod., alebo 16.30 hod.

Zdieľať:

Mapa