Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie

Uprostred obce Medvedie sa na kopci nachádza drevený pravoslávny chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, ktorý je zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Chrám bol postavený v roku 1903 a jeho vzhľad sa počas jeho existecie viackrát menil. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a neskôr v rokoch 1946-1947 opravený. Okolo roku 1980 prešiel úpravou, ktorá značne pozmenila jeho vzhľad. Steny chrámu boli zvonku pokryté plechom, aby sa zamedzilo nežiadúcemu vplyvu poveternostných podmienok na drevené opláštenie. Aj keď jeho vzhľad nebol v tom čase príliš lákavý a dôstojný, oplechovanie stien pomohlo k tomu aby chrám vydržal až dodnes.

V roku 2009 sa začala rekonštrukcia chrámu s cieľom prinávrátiť mu pôvodný a dôstojný vzhľad. Do roku 2010 bol v interiéri odstránený plastový obklad a boli zreštaurované dosky tvoriace vnútorné opláštenie. Nasledovala obnova exteriéru, ktorá prebiehala v rokoch 2012-2013. Bolo odstránené plechové opláštenie a chrám dostal nové, drevené. Odstránené bolo aj rozmerné zastrešenie nad chrámovým schodiskom. Po rekonštrukcii opláštenia nasledovala obnova strechy. Starú plechovú nahradila medená. V súčastnosti je v chráme obnovená aj drevená podlaha a prebieha obnova ikonostasu.

Informácie

Zdroj : web: www.drevenechramy.sk, wikipedia, obec

Zdieľať:

Mapa