Kaštieľ Kuková

V obci Kuková je pozoruhodný rokokovo-klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1770 – 1780, s neskoršími prístavbami. Patril rodine Bánovcov, ktorá žila v Kukovej od 16. storočia až do roku 1945 a vlastnila skoro polovicu chotára obce, liehovar a kaštieľ v ktorom rodina bývala.

Ide o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu, na južnej strane s čestným dvorom, do ktorého sa otvára portikus s kanelovanými stopami. Severná fasáda má vystupujúci trojosový rizalit a je členená pilastrami. Nad oknami prehýbané nadokenné rímsy, pod ktorými je plastická mušľa. V hlavnej sieni je klenba s bohatým štukovým dekorom. Objekt má nad hlavným krídlom manzardovú strechu a nad bočnými krídlami valbovú strechu. Ku kaštieľu patrili hospodárske budovy – sýpky.

Obec v rámci reštitúcie odovzdala kaštieľ priamemu potomkovi posledného majiteľa, ktorý bol aj majiteľom rozsiahlych území v katastri Kukovej aj v jej širšom okolí a to Pavlovi Banovi. Ten zo svojho kaštieľa definitívne odišiel v roku 1945. Spolu so svojím otcom Arpádom je pochovaný v areáli evanjelického kostola v Kukovej.

Kaštieľ Kuková je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj/foto: obec Kukova, Jozef Kotulič

Informácie

Obec Kuková
Kuková č. 75
086 44

Tel. č.: +421 547 322 815
Email: info@obeckukova.sk

Kaštieľ je v súkromných rukách. Stojí v strede obce, pri kostole.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival, Tradície

nedeľa, 9 júna, 2024

Park mieru, 087 01 Giraltovce

Festival, Tradície

pondelok, 20 mája, 2024 - nedeľa, 26 mája, 2024

089 01 Svidník