800 ročný Dub letný – Dubinné

Dubinné je obec, ktorá bola podľa ústneho podania založená na okraji prastarého dubového lesa. Dub bol pre starých Slovanov najposvätnejší strom, bol zasvätený hromovládcovi Perúnovi a imponoval svojou silou, mohutnosťou a tvrdosťou dreva. Dub letný v obci sa považuje za najstarší strom na Slovensku. Taktiež je zaradený medzi najstaršie duby v Európe.

Dub má minimálne 800 rokov, veľmi pravdepodobne aj viac. Jeho vek sa už nedá presne určiť, pretože je bútľavý a najstaršia časť stromu je nenávratne preč. Letokruhmi a rádiouhlíkovou metódou sa teda jeho vek nedá určiť.

Výška stromu je dnes 25 m, priemer koruny mal pred orezaním starých a zoschnutých konárov 20 m, obvod kmeňa pri zemi 12,33 m a v prsnej výške 7,33 m. Napriek vysokému veku stále vyháňa nové konáre, čo značí, že sa jeho dni ešte ani náhodou nekrátia.

Starí ľudia spomínajú, že v jeho bútľavine voľakedy pohodlne vylihovali chlapi počas letných sparných dní. Dlhé roky si pamätajú domorodci bútľaviny plné sov, neskôr sa však doň nasťahovali sršne. V snahe vyhnať ich odtiaľ tam v roku 1985 niekto hodil večer dymovnicu, strom začal horieť a s veľkou námahou sa ho podarilo uhasiť. Strom bol dosť poškodený a o dva roky sa mu dostalo opatery, po ktorej sa spamätal.
V 18. storočí sa miestnym obyvateľom v korune stromu vraj zjavila Panna Mária a preto na kmeň stromu pripevnili jej obraz a neskôr vybudovali kaplnku. V roku 1913 zachvátil obec požiar, zničené boli skoro všetky domy od duba nadol, no dub to prežil bez väčšej ujmy. V roku 1995 ho zasiahol a dokaličil blesk.
Dubinčania si svoj dub uchránili až do dnešných dní, hoci jeho osudy pevne spojené s osudmi domorodcov, boli veľmi pohnuté. Podľa dostupných písomných záznamov už počas bratríckeho hnutia na Slovensku (1440-1465) ho chránili pred vyrúbaním iba zaplatením vysokého odstupného, na ktoré sa vyzberali všetci obyvatelia dediny. Podobne ho zachraňovali za 1.i 2. svetovej vojny, keď slúžil delostrelcom ako orientačný a zameriavací bod. Rakúšanov uprosili, aby naňho nepálili a neskôr presvedčili aj Nemcov, ktorí ho chceli vyrúbať, aby sovietom práve na zameriavanie delostrelectva nemohol slúžiť. Neskôr ho ochraňovali pri elektrifikácii obce, keďže projektantom i stavebníkom priveľmi zavadzal.

Zdroj/foto : Obec Dubinné

Informácie

Obec Dubinné
Dubinné č.9
086 12 Kurima

Tel. č:+421 54 739 13 87
E-mail: obec@dubinne.sk

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko