VITAJTE NA STRÁNKACH OOCR REGIÓN ŠARIŠ

 • Čo je OOCR? OOCR je skratka názvu Oblastná organizácia cestovného ruchu. Je to právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.

Región Šariš je podľa regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky zaradený do kategórie s národným až medzinárodným významom. Aj z toho vyplýva význam a pozícia tohto regiónu ako centra cestovného ruchu v celoslovenskom a regionálnom pohľade.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Uvedená právna norma o. i. upravuje aj poskytovanie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu a možnosť obcí združovať sa bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho územia, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

Členovia

Pridružení členovia

 

Predstavenstvo OOCR

 • František Oľha, predseda predstavenstva
 • Michaela Molnárová, podpredseda predstavenstva
 • Viliam Kall, člen predstavenstva
 • Vladimír Jánošík, člen predstavenstva
 • Maroš Turek, člen predstavenstva
 • Anton Šarišský, člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Michal Repaský, predseda dozornej rady
 • Martin Čajka podpredseda dozornej rady
 • Igor Birčák, člen dozornej rady
 • Anton Bidovský, člen dozornej rady
 

Výkonný riaditeľ

 • Ing. Peter Halaj
  email: riaditel@regionsaris.sk
  tel.: +421 910 847 011

Destinačný manažér

 • Mgr. Katarína Bartková
  email: office@regionsaris.sk
  tel.: +421 948 907 674

Marketingový koordinátor

 • Bc. Dominika Voľanská
  email: media@regionsaris.sk
  tel.: +421 948 617 520

KONTAKT

OOCR REGIÓN ŠARIŠ
sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
kancelária: Slovenská 40, 080 01 Prešov
e-mail: info@regionsaris.sk

IČO: 50076515
DIČ: 2120245754
IBAN: SK25 8330 0000 0025 0183 2082