Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, z obce Mikulášová (Bardejovské Kúpele)

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, z obce Mikulášová (Bardejovské Kúpele)

Pôvodný drevený chrám bol neznámeho zasvätenia, postavený v roku 1701. Predpokladá sa, že zrejme v dôsledku požiaru došlo k jeho zničeniu v roku 1727. Následne však už v roku 1730 bol dokončený nový, taktiež drevený chrám, ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, kde až dodnes priťahuje pozornosť návštevníkov.
Zrubová stavba chrámu je osadená na kamennom základe a je trojdielna, trojpriestorová a trojvežová s troma krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Ostatné dve sú cibuľkovitého tvaru. V hlavnej veži sa nachádza jeden zvon. Vchod je v západnej časti a je vedený do predsiene.
Ikonostas má päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Originál pochádza z 18. stor., ale jeho časť sa nachádza v bardejovskom múzeu, pravdepodobne v rozloženom stave. Skelet ikonostasu je pôvodný, rovnako ako cárske dvere, ikony prorokov, Deésis a ikony pod hlavnými ikonami (5. rad). Kópie ikon boli v roku 2005 urobené zo štyroch hlavných ikon, ikon sviatkov a apoštolov. Namiesto správnej patrocinálnej ikony tu bola z neznámych dôvodov ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Ikonostas má dvojkrídlové cárske dvere. Na vrchu je šesť medailónov – štyria evanjelisti a dva medailóny Zvestovania. Namiesto Poslednej večere nad nimi je Mandylion. Prvý, hlavný rad pozostáva z ikon sv. Mikuláša biskupa, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ako posledná je chybná ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky . Správne by tam mala byť ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý rad obsahuje znázornenie sviatkov. Tretí rad je rad apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom, sv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny, vždy s dvoma postavami prorokov. Uprostred je trojramenný kríž. Piaty rad pod hlavným radom pozostáva z ikon: kráľ Dávid, Obetovanie Izáka, Judita vo vojenskom tábore Holoferna, Judita zabila Holoferna.
Vo svätyni na prestole je umiestnená ikona chrámového sviatku – Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. stor.
Exteriér chrámu bol úplne zreštaurovaný v roku 2006

Informácie

Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, do skanzenu !

Kontakt :
Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: 054/4746857, 054/4722072
mobil: 0911 912 362
Bohoslužby:
nedeľa: o 9.30 hod., cez týždeň v utorok a štvrtok: o 16.00 hod. cez sviatky: o 16.00 hod.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: OOCR region Šariš Bardejov

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa