Drevený gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša z obce Zboj, Bardejovské Kúpele

Gréckokatolícky drevený chrám sv. biskupa Mikuláša sa považuje za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov na našom území. Bol postavený v roku 1775. V čase druhej svetovej vojny bola dedinka Zboj v centre najväčších bojov a bola veľmi zničená, podobne ako aj drevená cerkov. Aj keď bola neskôr opravená, miestny obyvatelia si postupom času postavili murovaný chrám a pôvodný drevený bol v roku 1967 rozobraný, prenesený a opätovne postavený v Bardejovských Kúpeľoch.
Stavba dreveného chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami a troma krížmi. Chrám má zrubovú konštrukciu, veža a prístrešok stĺpovú konštrukciu. Vstup je zo západnej strany. Strechy sú pyramidálne, pokryté šindľom, nad svätyňou je vytvorený kruhový tvar. Nad hlavnou vežou je strieška namiesto cibule, kónus a trojramenný jednoduchý kríž. Nad loďou a svätyňou je podobné ukončenie.
V chráme je jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. stor. Má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom, cárske dvere sú dvojkrídlové. Je na nich šesť medailónov so štyrmi evanjelistami a dva medailóny Zvestovania. Prvý, miestny, rad obsahuje štyri hlavné ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Troch hierarchov (sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Naziánskeho). Druhý rad obsahuje ikony sviatkov, kde uprostred radu je Posledná večera. Tretí rad apoštolov má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov je rozmiestnený v dvanástich medailónoch, usporiadaných do troch poloblúkov. Vrch ikonostasu tvorí Kalvária s Ukrižovaným Kristom zo 17. stor., po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom, avšak atypicky na opačných stranách.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: OOCR region Šariš Bardejov, obec Zboj

Informácie

Chrám bol prenesený v roku 1967 do Bardejovských Kúpeľov, do skanzenu !

Kontakt:
Múzeum ľudovej architektúry – Skanzen Bardejovské Kúpele

Tel. č.: 054 – 472 20 70
E-mail: sarmus@nextra.sk

Bohoslužby:
Nedeľa: 8:30 – pravoslávna omša

 

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko