Kaštieľ Žipov

Žipov leží v južnej časti Šarišskej vrchoviny, v doline Kanovského potoka. Prvýkrát sa Žipov písomne spomína roku v 1354.  V 18. storočí nastal s príchodom šľachtického roku Rhollovcov v obci rozmach. Obec sa v minulosti dostala do povedomia tým, že sa tu tavilo predovšetkým železo, ale aj striebro, meď a ortuť. Zachovala sa aj budova starého liehovaru. Z prvej polovice 19. storočia pochádza menší sakrálny objekt postavený v blízkosti kaštieľa v barokovo – klasicistickom slohu.

Klasicistický dvojtraktový kaštieľ postavili na staršom renesančnom základe. Exteriér tvorí jednoposchodová bloková budova obdĺžnikového pôdorysu. V strede priečelia je objekt členený hlbokým prevýšeným rizalitom – výstupkom z priečelia – a tympanónom. Pôvodne bol nad vstupovým kamenným portálom balkón, ktorý niesli kanelované stĺpy, ktoré však boli 60- tych rokoch 20. storočia odstránené. V miestnostiach na prízemí, ktoré v minulosti slúžili na ubytovanie služobníctva, ale aj ako kuchyňa a sklady, možno nájsť krížové klenby, priestory na poschodí majú valené a lunetové klenby. V prvej polovici 19. storočia postavili Rhollovci pri juhozápadnom rohu kaštieľa klasicistickú kúriu. Postavením kúrie sa uzatvoril priestor od západu. Vytvorilo sa tak nádvorie s malým parkom tvaru elipsy, uprostred ktorého je hlboká studňa a starý brest. Dvor bol obohnaný kamenným múrom, na východe bola brána, ľudovo dodnes nazývaná „kapura“. Nemožno nespomenúť budovy majera, ktoré sú západne a južne od kaštieľa na lokalite dodnes nazývanej Ribnik. Zo starších zachovaných budov treba ešte spomenúť vilu, ľudovo nazývanú Mošareň v lokalite Ribnički.
Kaštieľ opravili v roku 1985, ale kvôli viacerým necitlivým zásahom počas jeho používania v minulom storočí jeho vzhľad utrpel.

Kaštieľ Žipov je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj obec Žipov, foto: Kotulič Jozef, obec Žipov

Informácie

Obecný úrad Žipov
Žipov 85
082 41 Bajerov

Tel. č.:051/778 31 13, 0908 651 308
E-mail: starosta.zipov@gmail.comobeczipov1@gmail.com

Kaštieľ nájdete pri vstupe do obce, zo strany od obce Bajerov, hneď na začiatku je odbočka do mierneho kopčeka po pravej strane.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, História, Prednáška

nedeľa, 30 júna, 2024

Šarišský hrad, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko