Pútnické miesto Kikapa

V čase, keby nebolo veľa áut, väčšina obyvateľov Tulčíka chodievala do okresného mesta Prešov pešo alebo na koňoch. Cesta viedla cez horské sedlo na hraniciach obcí Tulčík a Fintice, s miestnym názvom „KIKAPA“ (403 m n. m.). Je to sedlo medzi Kapušianskym hradným vrchom a Strážou.

Názov Kikapa, vo voľnom preklade z maďarčiny Kamenná brána (po šarišsky Kamenná kapura). Pravdepodobne súvisí s vytesanou časťou vozovej cesty do kamenného brala v spomínanom sedle smerom od Fintíc.

Podľa historických prameňov tadiaľ viedla v 14. storočí a nasledujúcich storočiach, stará obchodná cesta z Prešova do Bardejova a ďalej do Poľska. Mala tiež názov Sekčovská cesta alebo Krajinská cesta, ktorá viedla z Potisia Poľska (z Uhorska do Haličska) a smerovala z Fintických svahov na Kikapu, pokračovala údolím Sekčova cez intravilán dediny Toltszék (dnešný Tulčík), popod Demjatské kopce medzi výbežkami Čergovského pohoria a Nízkych Beskýd na sever. Neskôr na prelome 19. a 20. storočia bola táto cesta využívaná ako skratka, nazývaná aj „pešia draška“. Slúžila ľuďom z obcí Tulčík či Demjata ako najkratšia trasa pre peších a pre konské povozy na trhovisko do Prešova, kde predávali svoj tovar.

V sedle rástli stáročné stromy, hlavne duby. Na jednom z nich visel v minulosti liatinový obraz s náboženskou tematikou, ktorý znázorňuje Ježiša v Getsemanskej záhrade. Pri ňom sa pútnici zastavovali a modlili sa. Obraz zaslali Tulčíčanom tulčícki vysťahovalci z Ameriky. Po odumretí stromu bol obraz premiestnený do Tulčíckeho kostola, kde bol osadený nad vchodom do sakristie až do roku 1933. Z iniciatívy členov Slovenskej ligy bol obraz znova premiestnený na Kikapu, kde bol zabudovaný do kapličky. Dňa 05.06.1933 bola posvätená „Kaplička na Kikape“ so zabudovaným obrazom.

Od roku 1993 sa nepravidelne na Kikapu konali stretnutia veriacich z obce Tulčík, Fintíc, Záhradného, Fulianky a Demjaty. A od roku 1997 sa pravidelne v prvú júnovú sobotu uskutočňuje púť na Kikapu.

Hlavným organizátorom púte na Kikapu je farský úrad v Tulčíku, Poľovnícke združenie Sekčov v Tulčíku a Obecný úrad v Tulčíku. Nápomocné sú aj organizácie ako hubári a dobrovoľní hasiči.

Pešo sa sem možno dostať z obce Tulčík, vzdialené asi 4 km. Z Fintíc od kameňolomu po zelenej turistickej značke vzdialené asi 1 km.

Je to pútnické miesto, kde sa každý môže pomodliť a oddýchnuť si. V prípade nepriaznivého počasia skryť pod prístreškami.

Informácie

Ako sa sem dostať?

Pešo sa sem možno dostať z obce Tulčík, vzdialené asi 4 km. Z Fintíc od kameňolomu po zelenej turistickej značke vzdialené asi 1 km.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky