Kaštieľ „Mariássy“ Pečovská Nová Ves

Kaštieľ „Mariássy“ Pečovská Nová Ves

Za takmer 500 rokov existencie obce Pečovská Nová Ves tu bolo postavených niekoľko kaštieľov a pánskych kúrii. Mnohé z nich boli zbúrané, ale v prostredí peknej zelene bočnej ulice ešte stojí prízemný barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia (posledný majiteľ Ján Mariássy). Je to jednopodlažná bloková stavba s manzardovou strechou. Na prízemí objektu je 7 miestností s barokovou štukovou výzdobou. Pod manzardovou strechou v podkroví sú 3 pôvodné manzardy. V suteréne sa pod celým objektom nachádzajú zachovalé klenbové pivnice. Ku kaštieľu patrí aj park o rozlohe 1,5 ha. Prírodno-krajinársky Mariášiho park s historickou zeleňou bol upravovaný v 70.rokoch 20.storočia

V obci boli aj ďalšie dva objekty, ktoré neskôr zanikli. Neskoro renesančný kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia (posledný majiteľ Antal Péchy) bol postavený v záhrade pri kaplnke sv. Jána. Neskoro renesančný kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia (posledná majiteľka manželka Ferenca Péchyho) stál neďaleko terajšej budovy obecného úradu. Obidva kaštiele boli poškodené delostrelectvom v roku 1919 a postupne zanikli.

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves /Jozef Kotulič

Informácie

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Nachádza sa v západnej časti obce na ulici Kostolná 42. Aktuálne je na predaj.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa