Hvezdáreň Roztoky

Počuli ste už niekedy o dedine Roztoky? Ak áno pravdepodobne ste z regiónu Šariš a bývate v okrese Svidník. Ak nie, tak vedzte, že nenápadná dedinka na severovýchodnom Slovensku, 17 km západne od mesta Svidník má jednu zvláštnosť, ktorú nevlastní každá dedina na Slovensku. Nachádza sa tu v objatí nádhernej prírody, ktorej významnú časť tvoria husté, listnaté lesy a veľké množstvo lúk, okresná hvezdáreň. Nie je to náhoda, že práve v dedinke, o ktorej málokto tuší má práve hvezdáreň. Dôvod je prostý, dedinka má najtmavšiu oblohou v strednej Európe a bez svetelného smogu. Hvezdáreň Roztoky je vysunuté astronomické pracovisko Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a okrem sledovania nočnej oblohy ponúka, exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Ak si k tomu pridáte domček v Roztokoch – Dom ľudového bývania ako Národná kultúrna pamiatka, cyklistický chodník, ktorým sa dostanete až na hranice s Poľskou republikou, možnosť ubytovania priamo vo hvezdárni, objavite neobjavené ideálne miesto, kde sa spája, kultúra, história a aktívny pohyb s možnosťou dotyku až ku hviezdam.

Informácie

Kontakt:
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník
+421 54 7521507
+421 54 7521068
Hvezdáreň Roztoky:
mail: pos@svitel.sk
+421 54 759 23 20

Autobusovou dopravou: priame spojenie je z mesta Bardejov smer Svidník a z mesta Svidník
Autom – po hlavnej ceste I77smer Svidník,  za dedinou Nižný Mirošov odbočte smerom na 3555, po 3,5 km sa dostanete priamo do dediny Roztoky. Prejdite až na koniec dediny ku kostolu, potom odbočte doľava, turistická značka Vás navedie na smer k Hvezdárni.
Dĺžka trasy od kostola: 800 m
Odhadovaný čas:  5 minút bez prestávok
Náročnosť: vhodná pre všetky vekové kategórie 

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa