Vojenské bunkre – zemľanky

Pod vrchom Mativka v obci Vyšný Komarnik sa nachádza 19 vojenských bunkrov štábu 3.čs. brigády, ktoré sú súčasťou Narodnej Kultúrnej Pamiatky Dukelské bojisko.
V období od 18.-24. novembra 1944 bol v týchto zemliankách umiestnený štáb veliteľa, ktorý organizoval a riadil boj o východ Karpát, zabezpečoval súčinnosť so susednými sovietskymi jednotkami a chránil bezpečnosť ľavého krídla čs. zboru sovietskej armády. Do podzemných úkrytov s úzkymi vchodmi vošlo 8 až 10 vojakov. Obec v rámci projektu Múzejná expozícia v prírode – obnova bunkrov štábu čs. brigády obnovila 16 vojenských bunkrov.

Informácie

Prístup k bunkrom je po upravenej lesnej cestičke ich návštevu bez problémov zvládnu všetky vekové kategórie.

Vojenské bunkre nájdete odbočkou z hlavnej cesty na obec Vyšný Komarník, pred vstupom do obce, v kopci.

Zdieľať:

Mapa