Lačnovská tiesňava

Lačnovská tiesňava alebo kaňon bola vytvorená zarezávaním potoka do skalného podložia vytvoreného z dolomitov a vápencov. Dĺžka kaňonu je približne 2 km a je pozoruhodný hlavne pre strmé svahy a steny, ktoré ho lemujú po celej dĺžke. Zarezávanie potoka a následné zvetrávanie vytvorilo na vysokých stenách bizarné skalné útvary, ktoré miestami dosahujú výšku až 100 m. Tiesňava je úzka a o to viac zaujímavá, pretože skaly sú od návštevníka vzdialené len „na jeden krok“. Medzi najznámejšie patria Mojžišov stĺp s výškou 60 m, Kamenná Baba v chrbte Červenej skaly, skalné oko Vrátnica a Komín. V miestach kde Lačnovský potok prechádza úžinami sa vytvorili rôzne veľké pereje a vodopády. V skalách „lipoveckého krasu“ sú známe viaceré menšie aj väčšie jaskyne, pozoruhodná je Červená skala, zvyšky stredovekého hradu Varhoška a cirkevné stavby v obci Lipovce, ktorá je vstupnou bránou do tiesňavy, sú zase významné z antropogénneho hľadiska. Na druhej strane tiesňavy nájdete obec Lačnov, kde sa turista môže oboznámiť s pôvodnou ľudovou architektúrou v nedávno vyhlásenej pamiatkovej rezervácii.

Informácie

Návštevník sa musí pripraviť na to, že pri stúpaní bude musieť niekoľkokrát prekračovať koryto potoka z jednej strany na druhú a v určitých úsekoch liezť po skalách. Značenie je v tiesňave dobré, orientujte sa aj podľa vyšľapaného chodníka. Záver je strmý a vyúsťuje na lúku pred obcou Lačnov.

Lačnovská tiesňava je v ochrannom pásme NPR Kamenná Baba a preto prechod kaňonom je povolený iba po vyznačenom turistickom chodníku. Vstup do Lipoveckej doliny, kde nájdete aj kaňon je z obce Lipovce na jej začiatku z južnej strany, kde pri autobusovej zastávke určujú smer turistické smerovníky, ale aj veľké tabule. Pred vstupom do kaňonu je závora. Značenie je v tiesňave dobré, iba v poslednej časti chýbajú značky, no dá sa orientovať podľa vyšliapaného chodníka. Záver je strmý a vyúsťuje na lúku pred obcou Lačnov.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Koncert

piatok, 16 augusta, 2024

Park sv. Cyrila a Metoda, Poštová, Kapušany, Slovensko