Lačnovská tiesňava

Lačnovská tiesňava alebo kaňon bola vytvorená zarezávaním potoka do skalného podložia vytvoreného z dolomitov a vápencov. Dĺžka kaňonu je približne 2 km a je pozoruhodný hlavne pre strmé svahy a steny, ktoré ho lemujú po celej dĺžke. Zarezávanie potoka a následné zvetrávanie vytvorilo na vysokých stenách bizarné skalné útvary, ktoré miestami dosahujú výšku až 100 m. Tiesňava je úzka a o to viac zaujímavá, pretože skaly sú od návštevníka vzdialené len „na jeden krok“. Medzi najznámejšie patria Mojžišov stĺp s výškou 60 m, Kamenná Baba v chrbte Červenej skaly, skalné oko Vrátnica a Komín. V miestach kde Lačnovský potok prechádza úžinami sa vytvorili rôzne veľké pereje a vodopády. V skalách „lipoveckého krasu“ sú známe viaceré menšie aj väčšie jaskyne, pozoruhodná Červená skala. zvyšky stredovekého hradu Varhoška a cirkevné stavby v obci Lipovce, ktorá je vstupnou bránou do tiesňavy, sú zase významné z antropogénneho hľadiska. Na druhej strane tiesňavy nájdete obec Lačnov, kde sa turista môže oboznámiť s pôvodnou ľudovou architekúrou v nedávno vyhlásenej pamiatkovej rezervácii.

Informácie

Návštevník sa musí pripraviť na to, že pri stúpaní bude musieť niekoľkokrát prekračovať koryto potoka z jednej strany na druhú a v určitých úsekoch liezť po skalách. Značenie je v tiesňave dobré, orientujte sa aj podľa vyšľapaného chodníka. Záver je strmý a vyúsťuje na lúku pred obcou Lačnov.

Lačnovská tiesňava je v ochrannom pásme NPR Kamenná Baba a preto prechod kaňonom je povolený iba po vyznačenom turistickom chodníku. Vstup do Lipoveckej doliny, kde nájdete aj kaňon je z obce Lipovce na jej začiatku z južnej strany, kde pri autobusovej zastávke určujú smer turistické smerovníky, ale aj veľké tabule. Pred vstupom do kaňonu je závora. Návštevník sa musí pripraviť na to, že pri stúpaní bude musieť niekoľkokrát prekračovať koryto potoka z jednej strany na druhú a v určitých úsekoch liezť po skalách. Značenie je v tiesňave dobré, iba v poslednej časti chýbajú značky, no dá sa orientovať podľa vyšlapaného chodníka. Záver je strmý a vyúsťuje na lúku pred obcou Lačnov.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Koncert, Gastronómia a víno, Tradície

sobota, 25 novembra, 2023 - nedeľa, 31 decembra, 2023

pešia zóna Prešov