Renesančný kaštieľ Záborské

Renesančný kaštieľ Záborské

Pôvodne renesančný kaštieľ postavili v roku 1614. Stojí v strede obce, na miernom návrší. Prestavali ho v barokovom slohu v roku 1741. Ďalšie úpravy prebehli na začiatku 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova s dvoma nárožnými vežami a úplne barokizovanou fasádou, ktorá mala bohatú výzdobu. Fasáda je členená pilastrami a nadokennými okrídlenými frontónmi. Hlavice pilastrov majú štukovú ornamentiku v podobe palmiet a ovocia. Nad vežami je malý nadstavec s arkatúrou na spôsob renesančnej atiky. Miestnosti majú renesančné a valené klenby s podkasanými lunetami. V niektorých miestnostiach sú vyzdobené stropy a steny maľovanými rastlinnými motívmi. V jednej z miestností je krásna kachľová pec.7

Kaštieľ vlastnila rodina Zatureckých, ktorí  dali postaviť v ohrade kaštieľa kaplnku ku cti svätého Kríža. Po rode Zatureckých došlo k rozdeleniu zemianskeho majetku tak, že kaštieľ so záhradou kúpil istý advokát z Prešova, Dr. Kakusz Béla a pozemky v extraviláne odkúpili haršackí sedliaci a želiari. Dr. Kakusz predal kaštieľ so záhradou a hospodárskou budovou v roku 1919 občanovi obce Jurajovi Žulovi. Od roku 1976 vlastnilo kaštieľ Ministerstvo kultúry SR a slúžil ako depozitár Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Dnes je v rukách súkromných vlastníkov.

Zdroj/foto: pamiatkynaslovenksu.sk

Kaštieľ je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Informácie

Obecný úrad
Záborské č. 39
082 53 Petrovany

Tel. č.: 051/ 779 83 38
E-mail: obeczaborske@gmail.com

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, História, Prednáška

nedeľa, 30 júna, 2024

Šarišský hrad, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko