Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria v doline potoka Ľutinka. Ľutinská hora sa do povedomia dostala verejnosti ako miesto údajných zjavení sv. Mikuláša. Dedina sa spomína od roku 1330, no až zjavenia poukázali na toto miesto oveľa viac. Zjavenie sa udialo v roku 1851, pri ktorých svätec daroval Zuzane Feketovej mariánsku ikonu, čím sa Ľutina stala najväčším gréckokatolíckym mariánskym pútnickým miestom na Slovensku. Pôvodne bol v dedine drevený chrám. Časom prestal vyhovovať a v roku 1908 bol dokončený nový kamenný chrám. Krátko pred jeho dokončením pôvodný drevený chrám zhorel. Po obnove gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa každoročne počet pútnikov zvyšoval. Na záver mariánskeho roku 1988 na púti ordinár Ján Hirka prečítal apoštolské breve, ktorým rímsky pápež Ján Pavol II. povýšil ľutinský chrám a priľahlé objekty na baziliku minor. Na návrh prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, prepojila sa bazilika s ľutinskou horou Cestou svetla kaplnkami, v ktorých je štrnásť zjavení s rozjímaním od sviatku Vzkriesenia po sviatok Zostúpenie Svätého Ducha. Tieto dvojkaplnky smerujú ponad baziliku po ľutinskú horu novým chodníkom popod les.

Ďalšou dominantou areálu baziliky je drevený chrám svätej Rodiny, ktorý sa vyníma na skale nad bazilikou. Veľkým lákadlom tohto chrámu je jeho veža, ktorá slúži ako vyhliadka na celé okolie.  Súčasne s Chrámom svätej Rodiny a Cestou svetla, bola zhotovená aj Krížová cesta, ktorá začína pri Kaplnke sv. Mikuláša a končí pri drevenom chráme na kopci. Súčasťou celého komplexu sú dva paralelne vybudované chodníky s potôčikom tečúcej vody medzi nimi, rovnako miniskanzem s replikami všetkých drevených chrámov zo Slovenska a niekoľkými vzácnymi objektmi zo susednej Ukrajiny a Poľska.

Ľutinská hora je miesto zjavenia sa nachádza sa asi 800 metrov od baziliky. Je to miesto, kde sa každoročne schádzajú tisícky veriacich na hlavnej púti, ale i pri rôznych liturgických a modlitbových sláveniach.  Na ľutinskej hore sú štyri kaplnky: Kaplnka sv. Mikuláša s prameňom, Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky s liturgickým priestorom, Kaplnka sv. Anny a Kaplnka sv. Kríža.

zdroj: https://bazilikalutina.sk/

Informácie

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Ľutina 133
082 57 Ľutina

Tel. č.: 051 4596231
E-mail: bazilikalutina@gmail.com

Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Iľko –  tel. č.: 0910 152 400
Bohoslužby: https://bazilikalutina.sk/program/

Pre pútnikov a návštevníkov Ľutiny sa za liturgickým priestorom na ľutinskej hore nachádza multifunkčná budova, ktorá slúži na rôzne stretnutia, či ubytovanie pre pútnikov. V tejto budove sú zároveň aj toalety pre pútnikov.
Púte sa konávajú každoročne na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky (15.8.). Na Ľutinskú horu sa možno dostať po žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z obce Ľutina, kotrý vedie až na Hanigovský hrad.

Na Ľutinskú horu sa možno dostať po žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z obce Ľutina až na Hanigovský hrad.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky