Gaboltov – kostol sv. Vojtecha

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou.
Obec Gaboltov leží v severovýchodnej časti Slovenska 15 km severozápadne od Bardejova v údolí potoka Kamenec pod vrchom zvaným Busov. Asi 3 km od obce prebieha slovensko – poľská štátna hranica.
Vznik terajšieho farského kostola sv. Vojtecha sa datuje do roku 1370. Prvá písomná zmienka o gaboltovskom farárovi Mikulášovi je z roku 1439. Najstaršou písomnou správou o kostole je opis Makovického panstva z roku 1492. Pri súpise dedín na panstve sa spomína aj Gaboltov s kamenným kostolom, s drevenou vežou a cintorínom. Kostol bol postavený v gotickom slohu, neskôr bola dostavaná kamenná veža a prebehli ďalšie stavebné úpravy. Po reformácii, začiatkom 17. stor., pôsobili v Gaboltove istý čas evanjelickí farári, od polovice 17. stor. znova katolícki, medzi nimi aj františkáni. Po založení Bratstva Panny Márie Škapuliarskej v r. 1706, ktoré je pripojené k arcibratstvu v Ríme, sa Gaboltov stáva pútnickým miestom a kostol cieľom mnohých pútnikov.
S Gaboltovom je spojená úcta k sv. Vojtechovi, českému biskupovi a mučeníkovi, ktorý sa tu podľa tradície zastavil so svojim sprievodom a požehnal prameň, z ktorého sa napil. Tento prameň sa nachádza v blízkosti kostola. Sv. Vojtecha. Kult patróna a úcta k nemu sú v Gaboltove silne zakorenené, o čom svedčí kaplnka sv. Vojtecha nad kostolom, erb obce a pečať gaboltovskej fary.
Dedina Gaboltov je súčasťou Slovenskej mariánskej cesty a je pútnickou cyklomagistrálou, spájajúca významné mariánske pútnické miesta na Slovensku. tá začína v Gaboltove neďaleko Bardejova a dvojicou trás smeruje k šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Etapy púte sú dve: severná a južná, pričom východiskový bod v oboch prípadoch je dedinka Gaboltov a jej kostol sv. Vojtecha. Južná trasa a 1 etapa zahŕňa v regióne Šariš – kostoly v Bardejove, Giraltovciach a Prešove. Celá trasa pútnickej cesty je navrhnutá ako veniec miest spojených s mariánskou úctou. Putovanie prináša aj spoznávanie krás Slovenska a rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti pútnika.

zdroj: http://www.gaboltov.rimkat.sk/

foto: Mgr. Jozef Kotulič, CBS

Informácie

Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov
Gaboltov 28, 086 02 Gaboltov
Tel.: 054/47 94 133
E-mail: gaboltov@rimkat.sk

Púť sa koná v druhej polovici júla, každý rok.

Zdieľať:

Mapa