Drevený chrám svätej Paraskevy, (Nová Polianka) Svidník

Chrám svätej Paraskevy je drevená sakrálna stavba, ktorá pôvodne stála v Novej Polianke, v súčasnosti sa nachádza v skanzene vo Svidníku. Je zasvätená svätej Paraskeve a bola postavená v roku 1766. V novembri 1944 pri vojenských operáciách druhej svetovej vojny v priestore Karpatsko-duklianskej operácie bola poškodená. Bezprostredne po skončení vojny bola zrekonštruovaná obyvateľmi obce. V roku 1961 bola demontovaná. Do skanzenu vo Svidníku bola inštalovaná v roku 1986. Jej prevezenie do skanzemu umožnilo vybudovanie murovanej cerkvi sv. Petra a Pavla (v roku 1937).

Pôdorys cerkvi tvoria tri pozdĺžne usporiadané objekty, včleňujúce sa v poradí: presbytérium, loď a babinec. V tomto usporiadaní je zvýraznený princíp Svätej Trojice. Orientácia v smere východ – západ vychádza z bohoslužobného aktu. Ikonostas je dielom majstrov z 18. storočia a pochádza z iného sakrálneho objektu.

Hmota stavby je zrubová z ihličnanov a je osadená na jednoduchú kamennú podmurovku. Väzba zrubových trámov a hranolov bola zabezpečovaná tesárskymi zámkami pomocou čapov, rozčapov a zadlabávania. Na spoje tesárskych väzieb sa použili spravidla dubové kolíky, ktoré zatĺkali do trámových vyvŕtaných otvorov. Na celej stavbe neboli používané kovové klince. Okná sú osadené na južnej strane. Dvojstupňová strecha je pokrytá šindľom a na jej začiatku je dekoratívne skrášlená čipkovým lemom. Západná veža je najvyššia a svojou formou sa odlišuje od lode a presbytéria.
V cerkvi sú od roku 1993 vykonávané bohoslužobné obrady.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Foto: Henryk Bielamowicz

Informácie

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Národopisná expozícia v prírode – skanzen
Nad amfiteátrom
089 01 Svidník

Tel. č.: 054/7522952, +421 907 584 287
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk

Aktuálny cenník a otváracie hodiny: www.snm.sk

 

 

Zdieľať:

Mapa