Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13. storočia a pripisuje sa križiackemu rádu johanitov, o čom svedčí ich rádový znak – dvojitý kríž na lodičke – po oboch stranách triumfálneho oblúku. Okrem toho poukazuje na to aj stavebný štýl kostola a bohatá kamenárska výzdoba. V kostole sa nachádzajú retardované románske prvky –konzoly kamenných rebier klenieb svätyne, dve pastofóriá na východnej stene presbytéria – a v exteriéri kamenná rímsa so zoomorfnými motívmi pod združeným oknom veže. Prejavom neskorogotického umenia je kamenné pastofórium na severnej stene svätyne a kamenná krstiteľnica s tordovaným driekom. Murovanú vežu mal kostol už pred rokom 1438. Kostol dali údajne postaviť rytieri johaniti, rád ktorý sa spomína aj pri niekdajšom hrade nad blízkymi Medziankami. Križiaci tu plnili vojensko-strážnu funkciu. V Hanušovciach mali svoj kláštor, kde údajne prevádzkovali i „špitál“. Vo Svätej zemi sa pri križiackych výpravách dostali do kontaktu s liečiteľstvom a preto boli považovaní za veľmi dobrých felčiarov.
Pri obnove kostola v roku 1997 počas výmeny novodobej dlažby v presbytériu bol odkrytý kamenný epitaf s rodovým erbom Sóosovcov. Tento po zreštaurovaní je inštalovaný na stene južnej predsiene kostola, ktorú miestni farníci volajú „grófska chyžka“. Podľa písomných údajov tu bol pochovaný Ján Sóos ako posledný mužský potomok tejto rodovej vetvy (ultimus Sóos).

Informácie

Rímskokatolícky farský úrad
Štúrova 13
094 31 Hanušovce nad Topľou

Tel. č.: +421 57 445 22 33
E-mail: rkfuhanusovce@gmail.com

Kostol je súčasťou hanušovskej historickej zóny. Stojí v blízkosti kaštieľa (Veľkého) Dessewffyovcov.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky