Hanušovce nad Topľou a okolie

Podľa záznamov mesta bol cintorín nachádzajúci sa priamo v meste…

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13….

Hanušovce nad Topľou, mestečko v strede východného Slovenska, sa nachádza…

Medzi zaujímavosti s celoslovenským významom v meste Giraltovce patrí najstarší…

V polovici 18. storočia bola pri Veľkom kaštieli založená okrasná…

Strážny hrad Medzianky sa týči vo výške (382m n. m.)asi…

Na kamennom podstavci je plastika ležiaceho leva, ktorého tvorcom bol…

Súčasťou hanušovskej historickej zóny je aj dom správcu kaštieľa bloková…

V areáli dvora rímskokatolíckeho kostola sa nachádza murovaná renesančná zvonica,…

Na prelome 17. a 18. storočia sa novými vlastníkmi Hanušoviec…