Iné významné pamiatky

Okrem Prešova prechádza ešte mestami ako České Budějovice, Regensburg, Karlsruhe,…

Pamatnik vychodoslovenskeho povstania
Východoslovenské roľnícke povstanie alebo aj cholerové povstanie sa odohralo v…

Cyklolavka Sarus
Pod hradným kopcom vo Veľkom Šariši vedie cyklotrasa, ktorá plynule…

Renesančná murovaná zvonica je z roku 1657. Upravovaná bola koncom…

Šanec je pomenovanie pre časť zalesneného kopca mesta Sabinov a…

Medzi historicku pamiatku mesta Veľký Šariš patrí bez pochýb parný…

Údolie sa nachádza tri kilometre od mesta Svidník, medzi obcami…

V katastrálnom území obce Krivany sa nachádza pozoruhodná stavba –…

Pamätník vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a…

Miesto posledného odpočinku členov bardejovskej židovskej komunity sa nachádza na…

V areáli dvora rímskokatolíckeho kostola sa nachádza murovaná renesančná zvonica,…

Hradisko Varhegy -Varhed
Praveké hradisko z obdobia neolitu, eneolitu, doby halštatskej a stredoveku. Nachádza sa…