Náboženský turizmus

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou…

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komarník bol postavený pravdepodobne…

Pôvodne románskogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou…

Areál tzv. Židovského suburbia je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva…

Podľa záznamov mesta bol cintorín nachádzajúci sa priamo v meste…

Postavená bola v roku 1898 firmou Kollacsek a Wirth ako…

V roku 1929 židovský spolok starostlivosti o chorých (hebr. Chevra…

Brezovica leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov….

V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po…

Patrí k najvýznamnejším historickým dominantám Prešova. Ide o najstaršiu budovu…

Evanjelici i kalvíni používali dovtedy väčšinou staršie gotické, predtým katolícke…

Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

Karpatská drevená cesta, je to vyše 300 km výnimočného putovania…

Barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím je spojený na…

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v…

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v…

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej…

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14….

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza…

Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období…

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13….

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala…

V druhej polovici 13. storočia vznikol v meste Veľký Šariš…

Synagoga Pecovska Nova Ves
Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne…

Obec Krásna Lúka, ľudovo nazývaná „Šenviž“, leží v doline Kučmanského…

Synagóga sa nachádza v strede obce Raslavice, severne od hlavnej…