Kostoly

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou…

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komarník bol postavený pravdepodobne…

Pôvodne románskogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou…

Patrí k najvýznamnejším historickým dominantám Prešova. Ide o najstaršiu budovu…

Evanjelici i kalvíni používali dovtedy väčšinou staršie gotické, predtým katolícke…

Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

Barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím je spojený na…

Drevený grécko-katolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v…

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v…

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej…

Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v…

Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v…

Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v roku 1773. Zasvätený…

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred…

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a…

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine…

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14….

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza…

Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období…

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13….

Ranobaroková kaplnka sv. Alžbety je z konca 17. storočia a…

Kaplnku postavili v areáli kláštora augustiniánov niekedy po roku 1544…