Pútnické miesta

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

Obec Krásna Lúka, ľudovo nazývaná „Šenviž“, leží v doline Kučmanského…