Churches

V 1. polovici 14. storočia bola postavená na južnom okraji…

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou…

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komarník bol postavený pravdepodobne…

Pôvodne románskogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou…

Patrí k najvýznamnejším historickým dominantám Prešova. Ide o najstaršiu budovu…

Evanjelici i kalvíni používali dovtedy väčšinou staršie gotické, predtým katolícke…

Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

Barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím je spojený na…

Drevený chrám v Tročanoch je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi…

Drevený grécko-katolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v…

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v…

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej…

Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v…

Chrám svätého Bazila Veľkého je gréckokatolícka cerkva v obci Krajné…

Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v…

Chrám svätého Michala archanjela nazývaný aj Drevená cerkva bol podľa…

Chrám svätej Paraskevy je drevená sakrálna stavba, ktorá pôvodne stála…

Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v roku 1773. Zasvätený…

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke,…

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred…

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci Hutka postavený v poslednej…

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a…

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Kozmu a Damiána bol postavený v…

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine…

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14….

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza…

Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období…

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 13….

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala…

V druhej polovici 13. storočia vznikol v meste Veľký Šariš…