Churches

V 1. polovici 14. storočia bola postavená na južnom okraji…

Patrí k najvýznamnejším historickým dominantám Prešova. Ide o najstaršiu budovu…

Evanjelici i kalvíni používali dovtedy väčšinou staršie gotické, predtým katolícke…

Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu…

Barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím je spojený na…

The beginnings of the temple date back to the 13th…

Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období…

The early Baroque Chapel of St. Elizabeth dates from the…

Late Gothic single-nave chapel with a polygonal-shaped presbytery and a…