Wooden churches

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komarník bol postavený pravdepodobne…

Karpatská drevená cesta to vyše 300 km výnimočného putovania po…

Drevený chrám v Tročanoch je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi…

Drevený grécko-katolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v…

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v…

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej…

Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v…

Chrám svätého Bazila Veľkého je gréckokatolícka cerkva v obci Krajné…

Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v…

Chrám svätého Michala archanjela nazývaný aj Drevená cerkva bol podľa…

Chrám svätej Paraskevy je drevená sakrálna stavba, ktorá pôvodne stála…

Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v roku 1773. Zasvätený…

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke,…

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred…

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci Hutka postavený v poslednej…

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a…

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Kozmu a Damiána bol postavený v…

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine…