Solivar Národná kultúrna pamiatka

Solivar Národná kultúrna pamiatka

Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa).

Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide o jamu hlbokú 155 m pôvodne nazývanú Cisárska. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt i mechanizmus si vyžiadali závažné opravy (prvá v r. 1807, druhá v r. 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom 5 – 7 hl. Solivarský gápeľ bol jedným z najväčších v strednej Európe.

Zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstavcoch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou strechou, konštrukčne prispôsobené terénu. Do zásobníkov bola soľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy.

Na prelome 18. a 19. stor. boli postavené dve varne František a Ferdinand (zbúrané v r. 1931). Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v r. 1819 zhorela do tla. Soľanka sa vpúšťala do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24 hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodinách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala.

Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. V podstate išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu. Vyhorel dňa 18. mája 1986. Zhorela nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia krovu. Pre úplnosť ešte spomenieme turňu – zvonicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Postavená je na návrší – obvale. Klopaním na dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti (živelné pohromy). Svoje poslanie ukončila po prvej svetovej vojne.

Areál soľného závodu „Starý solivar“ z prelomu 18. a 19. storočia sa zachoval ako unikátna technická pamiatka, ktorá nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta. Za vybudovanie a prosperitu tejto fabriky vďačíme v nemalej miere aj vládnej a obchodnej stratégii Habsburgovcov. Bol vybudovaný za pomoci cisárskych odborníkov a pracovnej zručnosti a vytrvalosti tunajšieho obyvateľstva.

V roku 2016 sa v NKP Solivar otvoril pre širokú verejnosť objekt – sklad soli, ktorý bol ruinou od požiaru v roku 1986. Neslúži už pôvodnému účelu – skladovaniu a distribúcii soli, ale stáva sa z neho zaujímavý funkčný priestor s mnohorakým využitím. V zrekonštruovanom objekte je najväčšia historicky vzácna centrálna hala, z ktorej sa vychádza do jednotlivých priestorov – bývalých soľných komôr. Tie sú rozdelené na muzeálnu časť, kongresový priestor a hospodársku časť, ktorá je vyhradená pre kancelárske, stravovacie a hygienické priestory. Obnovená bola aj veža skladu, ktorej dominujú funkčné hodiny a zvon.

Informations

Slovenské technické múzeum – Múzeum Solivar
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov-Solivar

Tel. č. : 0918 586 446
E-mail: muzeum.solivar@stm-ke.sk

Web: www.muzeumsolivar.sk

Riaditeľ:

PhDr. Marek Duchoň
tel.: 051/77 54 354
tel.: 0918 965 698
email: marek.duchon@stm-ke.sk

Letná prevádzka: apríl – október
Utorok – Sobota 9.00 – 17.00
Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30
(prehliadka areálu múzea trvá 45 – 60 min)

Zimná prevádzka: november – marec
Utorok – Sobota 8.00 – 16.00
Vstupy do múzea: 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00
(prehliadka areálu múzea trvá cca 90min.)

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 45!

VSTUPNÉ POPLATKY
PREHLIADKA AREÁLU S LEKTORSKÝM VÝKLADOM (ZAHŔŇA AJ PREHLIADKU SKLADU SOLI):
Dospelá osoba: 9€
Žiaci, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC,
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov:  5€
Rodinná vstupenka – max. 2 dospelí a 3 deti: 19 €
Deti do 6 r., seniori nad 70 rokov: 1€
Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak): 2€
Komentované výstavy (jednotné vstupné ak nie je určené inak): 3 €
Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) − jednotné vstupné: 5 €
Deti do 3r. – ZADARMO
Držitelia preukazov ZMS, AMG ČR, ICOM karty, ITIC, PRESS, ZŤP – ZADARMO
Pedagogický doprovod školskej skupiny (pedagóg na 10 žiakov) – ZADARMO
Fotografovanie/filmovanie: 1 €
Fotografovanie so statívom, filmovanie svadby a pod. – cena za každú začatú hodinu: 50€ / hod.

VSTUPNÉ POPLATKY (PREHLIADKA SKLADU SOLI):
Dospelá osoba: 3 €
Žiaci, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC,
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov: 2 €
Rodinná vstupenka – max. 2 dospelí a 3 deti: 7 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1 €
Deti do 3 r., seniori nad 70 rokov, zamestnanci MK SR,
držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP: ZADARMO
Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak): 2€

Múzeum Solivar je ľahko dostupný osobným autom, parkovisko je hneď pri sklade soli.
Z centra mesta Prešov, rovnako zo železničnej a autobusovej stanice sa viete pohodlne dostať miestnou dopravou – trolejbusom č. 1, zastávka Múzeum Solivar. Cestovný poriadok nájdete na:  https://www.dpmp.sk/l30_Solivar-1-A-82.html

Share:

Map

Events in Šariš region

Dobrodružstvo

Friday, May 31, 2024

Jána Pavla II, 080 01 Prešov

História, Prednáška

Sunday, June 9, 2024

DJZ, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov

Rodina, Dobrodružstvo

Thursday, May 30, 2024

Záhrada umenia, 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Thursday, June 13, 2024

PKO Prešov, Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Wednesday, May 22, 2024 - Friday, May 24, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov

Galéria

Tuesday, May 7, 2024 - Friday, June 28, 2024

Galéria Caraffka, Jarková 28a, 080 01 Prešov

Rodina, Tanec, Koncert

Friday, May 24, 2024

Martina Benku 7, 080 01Prešov

Rodina, Koncert, Gastronómia a víno, Tradície

Monday, June 3, 2024 - Saturday, June 8, 2024

Hlavná 50, 080 01 Prešov

Festival

Thursday, June 20, 2024 - Sunday, June 23, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov