Unique monuments

Hanusovsky viadukt
The largest railway arch bridge in Central Europe. A wooden,…

Okrem Prešova prechádza ešte mestami ako České Budějovice, Regensburg, Karlsruhe,…

Pamatnik vychodoslovenskeho povstania
Východoslovenské roľnícke povstanie alebo aj cholerové povstanie sa odohralo v…

Pod hradným kopcom vo Veľkom Šariši vedie cyklotrasa, ktorá plynule…

Anti-tank barrier – pyramid – Dragon’s Teeth The “Death Valley”…

Tanks in nature The valley is located three kilometers from…

Cultural and technical monument from the 17th century. In the…

The monument is a sacred place commemorating the lives of…

The last resting place of members of the Bardejov Jewish…

Renaissance bell tower Hanušovce In the courtyard of the Roman…

Hradisko Varhegy -Varhed
Praveké hradisko z obdobia neolitu, eneolitu, doby halštatskej a stredoveku. Nachádza sa…