Drevený gréckokatolícky chrám svätých Kozmu a Damiána, Lukov

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Kozmu a Damiána bol postavený v roku 1708. V roku 1740 bol pravdepodobne podstatne prestavaný a rekonštruovaný, kedy dostal súčasnú podobu. Exteriér: Na mohutnej kamennej podmurovke, vyrovnávajúcej nerovnosť terénu, stojí drevená zrubová architektúra, ktorá reprezentuje prechod od staršieho centrálneho k novšiemu pozdĺžnemu typu východoslovenských drevených chrámov. Pozostáva z troch priestorov – svätyne, […]

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Krivé

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé, zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi je charakteristicky svojou masívnosťou a jednoduchosťou. Zrubová stavba stojí na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Celý objekt má zjednotený obdĺžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predĺženou loďou a štvorcovou vežou. Veža vyrastá z predsiene, je vertikálna obloženými doskami a lištami a […]

Drevený greckokatolický chrám Stretnutia Pána so Simeonom, Kožany

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Kožany bol postavený v roku 1760. Je zasvätený sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento chrám bol však povodne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Stretnutie Pána pripomína stretnutie Božieho dieťaťa a Božej matky so spravodlivým starcom Simeonom a prorokyňou Annou v Jeruzalemskom chráme. Tento chrám je jednou […]

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736. Je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“ a bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. V […]

Drevený chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Hutka

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci Hutka postavený v poslednej tretine 18. stor. Zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Následne bol však zničený požiarom v roku 1915. Druhý, tiež pôvodne gréckokatolícky drevený chrám bol postavený v roku 1923. Zasvätený bol Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Pri výstavbe nového chrámu sa podpísal nedostatok finančných prostriedkov a zhon. Zo […]

Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala, Frička

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred dediny v roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval aj súčasnú podobu, aj keď prešiel rozsiahlymi úpravami v rokoch 1933 a 1971. Je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s troma krížmi. Chrám je postavený na kamennom […]

Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie

Uprostred obce Medvedie sa na kopci nachádza drevený pravoslávny chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, ktorý je zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Chrám bol postavený v roku 1903 a jeho vzhľad sa počas jeho existecie viackrát menil. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a neskôr v rokoch 1946-1947 opravený. Okolo roku 1980 prešiel úpravou, ktorá značne […]

Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke, z vonkajšej strany pokrytá vertikálnymi doskami a lištami. Pred vežovou predsieňou ľudovo zvanou babinec, je dobudovaná miniatúrna predsieň. V minulosti vchod do chrámu bol situovaný z juhu, na rozdiel od súčasného situovania z východu. Všetky tri časti chrámu, vežová predsieň, štvorcová loď a svätyňa sú […]

Drevený chrám Svätej Paraskievy, Potoky

Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v roku 1773. Zasvätený bol svätej Paraskeve. Ani počas dvoch svetových vojen nedošlo k jeho väčšiemu poškodeniu. Opravovaný bol až v rokoch 1956 – 1957. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Konštrukcia je zrubová, u veže stĺpová. Vstup je cez západnú časť do predsiene. Zaujímavosťou tohto chrámu […]

Drevený chrám svätej Paraskevy, (Nová Polianka) Svidník

Chrám svätej Paraskevy je drevená sakrálna stavba, ktorá pôvodne stála v Novej Polianke, v súčasnosti sa nachádza v skanzene vo Svidníku. Je zasvätená svätej Paraskeve a bola postavená v roku 1766. V novembri 1944 pri vojenských operáciách druhej svetovej vojny v priestore Karpatsko-duklianskej operácie bola poškodená. Bezprostredne po skončení vojny bola zrekonštruovaná obyvateľmi obce. V […]

Drevený chrám svätého archanjela Michala v obci Príkra

Chrám svätého Michala archanjela nazývaný aj Drevená cerkva bol podľa datovania na portáli postavený v roku 1777 ako trojdielna zrubová stavba, zvonku chránená vertikálnymi doskami. Stojí na vyvýšenom kamennom základe, ktorý vyrovnáva sklon terénu západným smerom. Vstup do predsiene je zo západnej strany. Zvláštným prvkom je prekrytie strešných priestorov medzi vežou a loďou a medzi […]

Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou, ktorá je zakrytá kužeľovou strechou s makovičkou. Samotný chrám je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu. Pochádza z roku 1658 a patrí k najstarším dreveným sakrálnym […]