Drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, Vyšný Komárnik

Drevená cerkov z roku 1924 bola postavená na mieste staršej drevenej cerkvi z roku 1700, zničenej v prvej svetovej vojne. Cerkva je zasvätená byzantským svätcom, bratom liečiteľom Kozmovi a Damiánovi. Má veľkú predsieň s hranolovou vežou z exteriéru chránenou vertikálnymi doskami. Vo veži sú umiestnené štyri zvony. Jednotlivé ikony sú súčasťou liturgie východnej cirkvi. Stavba […]

Drevený chrám Sv. Bazila Veľkého, Krajné Čierno

Chrám svätého Bazila Veľkého je gréckokatolícka cerkva v obci Krajné Čierno v okrese Svidník. Trojdielna zrubová cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená koncom 18. storočia. Zrub z exteriéru je krytý šindľom. Strešná krytina je taktiež šindeľ z ručne štiepaných klátikov ihličnanov. Pôdorys cerkvi pozostáva z troch štvorcov usporiadaných v jednej línii, začínajúc z východnej strany […]

Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava

Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v obci Dobroslava v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Chrám pochádzajúci z roku 1705 je trojpriestorová stavba v tvare kríža s priečnou loďou stojaca na vysokej kamennej podmurovke. K jej charakteristickému vzhľadu patria tri nerovnako vysoké kupoly zakončené vežami s baňami. Priestor chrámu je ohradený plotom. […]

Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej operácie, pri tankovej bitke, v údolí smrtí, v októbri a novembri 1944 bola cerkev poškodená. K jej obnove prispeli občania obce v roku 1945. Od roku 1968 je cerkev národnou kultúrnou pamiatkou. Veža cerkvi je zakončená makovičkou s tamburom a kovaným kovovým krížom, ktorá vyrastá […]

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce

Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v strede obce na kopčeku na cintoríne, obkolesený stromami. Podľa doterajších skúmaní pochádza drevený chrám v Hunkovciach z konca 18. storočia. Chrám je tradične rozdelený na tri časti. Predsieň, ľudovo nazývaná aj babinec, sa nachádza pod hlavnou vežou. Spočiatku išlo o miesto vyhradené pre katechumenov, teda […]

Drevený chrám Sv. Michala Archanjela UNESCO, Ladomirová

Chrám svätého Michala archanjela je drevená cerkov so zvonicou z roku 1742 v obci Ladomirová zasvätená svätému Michalovi archanjelovi, postavená bez jediného klinca. Pri chráme stál významný kláštor s tlačiarňou. Založili ho ruskí a ukrajinskí pravoslávni mnísi, ktorí sa sem prisťahovali po revolúcii v roku 1917, no po druhej svetovej vojne bol zničený. Rovnako bola […]

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša Evanjelistu, Brežany

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v okrese Prešov bol postavený v roku 1727 a obnovili ho v druhej polovici 18. storočia. Radí sa tým medzi najstaršie drevené kostolíky na Slovensku. V súčasnosti je kostolík plne funkčný a slúžia sa v ňom rímskokatolícke bohoslužby. Architektúru chrámu reprezentuje atypická zrubová stavba s výraznými […]

Drevený rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Gotický kostol sv. Františka z Assisi postavený okolo roku 1500 je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. […]

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Tročany

Drevený chrám v Tročanoch je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi. Bol zrejme privezený z neďalekej obce Rešov, o čom svedčia záruby na drevených trámoch a pamätný nápis na ikone Ukrižovania. Pravdepodobne ide o najstarší drevený chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej karpatskej oblasti. Podľa štýlu chrámu jednoznačne patrí najneskôr na rozhranie […]

Karpatská drevená cesta

Karpatská drevená cesta, je to vyše 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia. V okolí Svidníka na malom území je z nich sústredených najviac a až na jeden v Hunkovciach sa vo všetkých pravidelne konajú aj pôvodne bohoslužby v cirkevnoslovanskom jazyku. Sú to: Bodružal(1658), Dobroslava(1705), Korejovce(1761), Kožany(1698), Krajné […]

Pamiatková zóna mesta Sabinov

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č. 2/93 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Zachované sú časti bášt a časť hradobného múru. Kultúrnou pamiatkou je aj budova evanjelického lýcea a neskôr piaristického gymnázia v strede Námestia slobody. Predmetom pamiatkarskej ochrany je 30 meštianskych domov, ktoré obklopujú Námestie slobody. Medzi dominanty patrí Kostol sv. Jána […]

Židovský cintorín Pečovská Nová Ves

V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po smutných udalostiach II. svetovej vojny  zostal po tejto komunite v obci iba cintorín, ten sa nachádza na svahu Mníše. Areál cintorína v tvare obdĺžnika je ohradený betónovými panelmi. Celkovo cca 100 náhrobných kameňov je uložených v 5 radoch. Umeleckou a historickou hodnotou cintorína sú výtvarne […]