Divadlo Alexandra Duchnoviča

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove vzniklo 24. 11. 1945 na základe rozhodnutia Ukrajinskej národnej rady v Prešove. Bolo zapísané do obchodného registra ako “Ukrajinské národné divadlo, družstvo, s r.o. v Prešove”. Vznik divadla bol na báze družstveníctva. Od 1. januára 1951 bolo riadené Krajským národným výborom v Prešove až do roku 1961. Potom zriaďovateľská pôsobnosť prešla na novovzniknutý Krajský národný výbor v Košiciach. Štatúty divadla, resp. listiny sa z tohto obdobia v divadle nezachovali. Od roku 1969 do 31. 12. 1997 divadlo riadilo Ministerstvo kultúry SR. Od 1. 1. 1998 – 31. 3. 2002 Krajský úrad v Prešove a od 1. 4. 2002 zriaďovateľom divadla je Prešovský samosprávny kraj. Zmena názvu divadla na “Divadlo Alexandra Duchnoviča” sa uskutočnila od 15. 10. 1990 rozhodnutím ministra kultúry SR.
Divadlo Alexandra Duchnoviča je profesionálnou, kultúrnou a umeleckou ustanovizňou v oblasti divadelnej činnosti. V svojich začiatkoch divadlo hralo po rusky a tomu zodpovedal aj dramaturgický repertoár, prevažne ruská klasika. V 50.rokoch sa divadlo preorientovalo na ukrajinský jazyk. Až v 80.rokoch v divadle nastáva generačná zmena a divadlo postupne prechádza na jazyk rusínsky, čo je nášmu etniku zrozumiteľnejšie a pochopiteľnejšie. O tejto orientácii na jazyk rusínsky rozhodli mnohé žiadosti miestneho obyvateľstva, ktorí aj pri posledných dvoch slobodných sčítaniach obyvateľstva sa prihlásili k svojmu materinskému rusínskemu jazyku a k rusínskej národnosti, čo v uplynulých 40 rokoch im umožnené nebolo.
Divadlo má na Slovensku ojedinelé postavenie. Jeho činnosť je zameraná na rozvoj a šírenie kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, preto pôsobí najmä ako zájazdové divadlo.Od polovice 90. rokov hrá Divadlo Alexandra Duchnoviča rusínsky – ako jediné divadlo na Slovensku a na svete. Každý rok Divadlo Alexandra Duchnoviča hosťuje na scénach po celom Slovensku a zúčastňuje sa mnohých domácich i zahraničných prehliadok.

Informations

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
080 01 Prešov

web: http://www.divadload.sk/
email: dad@divadload.sk
tel. č.: +421 51 77 33 437

OTVÁRACIE HODINY POKLADNE (VCHOD Z UL. ŠARIŠSKEJ):
Pondelok – Piatok 10:00 – 11:00

Pokladňa je otvorená 30 minút pred predstavením.
Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť online na webstránke:
http://www.divadload.sk/page/9393/o-nas
alebo osobne v divadle.

Share:

Map

Events in Šariš region

Festival

Sunday, June 25, 2023

Amfiteáter Prešov, Prešov, Slovensko

Koncert, Festival

Friday, June 2, 2023

Záhrada umenia Prešov, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

Wednesday, May 10, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko