Divadlo Alexandra Duchnoviča

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove vzniklo 24. 11. 1945 na základe rozhodnutia Ukrajinskej národnej rady v Prešove. Bolo zapísané do obchodného registra ako “Ukrajinské národné divadlo, družstvo, s r.o. v Prešove”. Vznik divadla bol na báze družstveníctva. Od 1. januára 1951 bolo riadené Krajským národným výborom v Prešove až do roku 1961. Potom zriaďovateľská pôsobnosť prešla na novovzniknutý Krajský národný výbor v Košiciach. Štatúty divadla, resp. listiny sa z tohto obdobia v divadle nezachovali. Od roku 1969 do 31. 12. 1997 divadlo riadilo Ministerstvo kultúry SR. Od 1. 1. 1998 – 31. 3. 2002 Krajský úrad v Prešove a od 1. 4. 2002 zriaďovateľom divadla je Prešovský samosprávny kraj. Zmena názvu divadla na “Divadlo Alexandra Duchnoviča” sa uskutočnila od 15. 10. 1990 rozhodnutím ministra kultúry SR.
Divadlo Alexandra Duchnoviča je profesionálnou, kultúrnou a umeleckou ustanovizňou v oblasti divadelnej činnosti. V svojich začiatkoch divadlo hralo po rusky a tomu zodpovedal aj dramaturgický repertoár, prevažne ruská klasika. V 50.rokoch sa divadlo preorientovalo na ukrajinský jazyk. Až v 80.rokoch v divadle nastáva generačná zmena a divadlo postupne prechádza na jazyk rusínsky, čo je nášmu etniku zrozumiteľnejšie a pochopiteľnejšie. O tejto orientácii na jazyk rusínsky rozhodli mnohé žiadosti miestneho obyvateľstva, ktorí aj pri posledných dvoch slobodných sčítaniach obyvateľstva sa prihlásili k svojmu materinskému rusínskemu jazyku a k rusínskej národnosti, čo v uplynulých 40 rokoch im umožnené nebolo.
Divadlo má na Slovensku ojedinelé postavenie. Jeho činnosť je zameraná na rozvoj a šírenie kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, preto pôsobí najmä ako zájazdové divadlo.Od polovice 90. rokov hrá Divadlo Alexandra Duchnoviča rusínsky – ako jediné divadlo na Slovensku a na svete. Každý rok Divadlo Alexandra Duchnoviča hosťuje na scénach po celom Slovensku a zúčastňuje sa mnohých domácich i zahraničných prehliadok.

Informations

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
080 01 Prešov

web: http://www.divadload.sk/
email: dad@divadload.sk
tel. č.: +421 51 77 33 437

OTVÁRACIE HODINY POKLADNE (VCHOD Z UL. ŠARIŠSKEJ):
Pondelok – Piatok 10:00 – 11:00

Pokladňa je otvorená 30 minút pred predstavením.
Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť online na webstránke:
http://www.divadload.sk/page/9393/o-nas
alebo osobne v divadle.

Share:

Map