Rybníky Veľký Šariš

Rekreačno – oddychová zóna mesta Veľký Šariš – „Rybníky“

Rybníky sa v meste Veľký Šariš sa začali budovať v priebehu rokov 2004 až 2006.

Pôvodne boli vybudované 3 rybníky, no pri silnej povodni v roku 2010 sa rybník č. 3 celý zaniesol nánosmi bahna a po jeho prečistení sa zároveň vybudoval aj rybník č.4.

Štrkoviska tvorí sústava vodných plôch využívaných na rybárske účely. Jednotlivé rybníky sú označené tabuľou, na ktorej je uvedené číslo a názov rybárskeho revíru.

Miesto je známe miesto ako súčasť križovatky vtáčích ciest. Konkrétne vtákmi migrujúcimi z Afriky cez Apeninský a Peloponézsky polostrov s vtákmi z izraelsko – tureckou trasou.

Rybníky sú rovnako známe tým, že okolo nich prechádza ďalšia známa trasa a to EUROVELO11, cyklistický chodník, ktorý vedie až k pýche mesta cyklomostu „SARUS“.

V okolí rybníkov je možnosť opekať na vyhradených miestach, rovnako odpočívať aj vďaka lavičkám.

Rybníky sú obľúbené v každom ročnom období na rodinné prechádzky.

 

Informations

Mestský úrad vo Veľkom Šariši
Námestie sv. Jakuba č. 1
082 21 Veľký Šariš

Tel. č.: 051 / 321 41 11, 051 / 77 62 300
E-mail: info@velkysaris.sk

Share:

Map

Events in Šariš region

Rodina, Gastronómia a víno

Sunday, May 19, 2024

Lodenica Sigord, 082 52 Kokošovce

Rodina, Divadlo

Saturday, June 1, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Rodina, Dobrodružstvo

Friday, May 31, 2024

Vranovská 68, Prešov

Rodina, Tanec, Festival, Tradície

Saturday, June 15, 2024 - Sunday, June 16, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Šport

Saturday, June 15, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce