Cyklolávka pri Prešovskej univerzite

Cyklolávka pri Prešovskej univerzite

V Prešove sa otvorila moderná cyklolávka pri Prešovskej univerzite. V tejto lokalite zároveň vznikol nový združený chodník, ktorý prepája lávku s neďalekým cyklochodníkom Mlynský náhon. Lávka a chodník spoločne vytvárajú funkčný priestor, ktorý je určený pre chodcov aj cyklistov.

Nová lávka spája zimný štadión s ľavým brehom Torysy. Nachádza na rovnakom mieste ako pôvodná lávka, pričom v rámci realizácie bolo vybudované aj prepojenie na cyklochodník Mlynský náhon. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa pribudol obojsmerný chodník pre cyklistov v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa až po novú lávku vznikol združený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke viac ako 194 metrov. Pozdĺž združeného chodníka sa vytvorili zálivy s lavičkami, cyklokošami a stojanmi pre bicykle.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra. Podlahu mostného objektu tvorí železobetónová doska. Na oboch stranách mosta sa nachádza oceľové zábradlie výšky 1,3 metra. V strednom páse lávky, pod oceľovým oblúkovým nosníkom sú umiestnené lavičky a stojany na bicykle, kde si môžu návštevníci oddýchnuť.

Informations

Share:

Map

Events in Šariš region

Šport, Cykloturistika

Saturday, June 10, 2023 - Sunday, June 11, 2023

Velodróm Prešov - Cyklo Čajka, Športová, Prešov, Slovensko

Prednáška

Sunday, June 11, 2023

Mestské informačné centrum, Hlavná, Prešov, Slovensko

Koncert, Festival

Friday, June 9, 2023 - Saturday, June 10, 2023

Delňa, Jelšová, Prešov-Solivar, Slovensko

Koncert, Gastronómia a víno, Tradície

Monday, June 5, 2023 - Saturday, June 10, 2023

Hlavná, Prešov, Slovensko

Festival

Sunday, June 25, 2023

Amfiteáter Prešov, Prešov, Slovensko

Divadlo, Koncert

Wednesday, May 10, 2023

PKO Čierny orol, Hlavná, Prešov, Slovensko