Cyklolávka pri Prešovskej univerzite

Cyklolávka pri Prešovskej univerzite

V Prešove sa otvorila moderná cyklolávka pri Prešovskej univerzite. V tejto lokalite zároveň vznikol nový združený chodník, ktorý prepája lávku s neďalekým cyklochodníkom Mlynský náhon. Lávka a chodník spoločne vytvárajú funkčný priestor, ktorý je určený pre chodcov aj cyklistov.

Nová lávka spája zimný štadión s ľavým brehom Torysy. Nachádza na rovnakom mieste ako pôvodná lávka, pričom v rámci realizácie bolo vybudované aj prepojenie na cyklochodník Mlynský náhon. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa pribudol obojsmerný chodník pre cyklistov v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa až po novú lávku vznikol združený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke viac ako 194 metrov. Pozdĺž združeného chodníka sa vytvorili zálivy s lavičkami, cyklokošami a stojanmi pre bicykle.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra. Podlahu mostného objektu tvorí železobetónová doska. Na oboch stranách mosta sa nachádza oceľové zábradlie výšky 1,3 metra. V strednom páse lávky, pod oceľovým oblúkovým nosníkom sú umiestnené lavičky a stojany na bicykle, kde si môžu návštevníci oddýchnuť.

Informations

Share:

Map

Events in Šariš region

Rodina, História, Prednáška

Sunday, July 14, 2024

Hlavná 67, Prešov, Slovensko

Gastronómia a víno

Thursday, June 27, 2024

Múzeum vín, Floriánova, Prešov, Slovensko

Koncert, Festival

Saturday, August 31, 2024

Letné kúpalisko Delňa, Prešov, Slovensko

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, August 28, 2024

Floriánova 3198/6, 080 01 Prešov, Slovensko

Film

Tuesday, July 2, 2024 - Tuesday, July 30, 2024

TATRAN handball arena, Jána Pavla II., Prešov, Slovensko

Galéria

Tuesday, May 7, 2024 - Friday, June 28, 2024

Jarková 28a, 080 01 Prešov, Slovensko