Kysak a okolie

Kysak ležal od počiatku na križovatke, v bode, kde Hornád mení svoj tok na juh. Na mieste, ktoré sa otvára do údolia Šariša, Abova i Spiša. Čierna hora je pohorie, ktoré tvorí hranicu so Slovenským rudohorím. Z východu je ohraničené Košickou kotlinou, zo severu Šarišskou vrchovinou a na severozápade Braniskom. A práve v srdci týchto […]

Hanušovce nad Topľou a okolie

Mestečko, ktoré Vám okrem dvoch kaštieľov ponúka jedinečnosť v podobe viaduktu a vstupnú bránu do krásne okolitej prírody. Mestečko Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Jeho územie je súčasťou Beskydského predhoria a  Hanušovskej pahorkatiny, okrajovo zasahujú aj Slánske vrchy, ktoré sa tiahnú na juhozápad od mesta. V Hanušovciach nad Topľou […]

Svidník a okolie

Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na nivnej terase pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy v nadmorskej výške okolo 230 m. Obec vznikla roku 1944 zlúčením dvoch obcí – Nižný Svidník, ležiaci pri ľavom brehu Ladomirky a Vyšný Svidník, ležiaci pri pravom brehu Ondavy. Stopy o osídlení Svidníka a jeho okolí sú […]

Lipany a okolie

Mesto siedmich líp, kultúrno – administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu, to je mesto Lipany. Mesto Lipany sa rozprestiera medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy. Prvýkrát sa mesto Lipany spomína v listinách zo začiatku 14. storočia, keď sa lipiansky farár Henrich zúčastnil ako člen delegácie „Fraternity hornotorysských plebánov“ rokovania s […]

Sabinov a okolie

Mesto Sabinov leží na nive rieky Torysa v nadmorskej výške 324 m.n.m.  v zovretí najvýchodnejšieho výbežku Bachurne a Čergovského pohoria. Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o značne rozvinutej kráľovskej obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol […]

Bardejov a okolie

Slobodné kráľovské mesto, jedna z lokalít svetového dedičstva UNESCO, najkrajšie mesto Slovenska a jedno z piatich najvýznamnejších samospráv na území Uhorska s gotickým nádychom, to je mesto Bardejov. V severovýchodnom kúte Slovenska, takmer na hraniciach s Poľskom, leží starobylé mesto Bardejov. Najstaršia písomná správa, ktorá sa o ňom zachovala tvorí zápis z Ipatijevskej kroniky z […]

Prešov a okolie

Šariš (maď. Sáros; nem. Scharosch; ukr. Шариш; lat. comitatus Sarossiensis) je náš slovenský región a región cestovného ruchu (celým menom Šarišský región cestovného ruchu). Región sa delí na Horný Šariš s centrom v Bardejove a Dolný Šariš s centrom v Prešove. V mladšej dobe železnej na našom území došlo k expanzii Keltov. Toto významné etnikum […]

Mesto Prešov

Jedno z najstarších slobodných kráľovských miest na Slovensku, mesto západnej a východnej kultúry, mesto soli, metropola regiónu Šariš, tretie najväčšie mesto na Slovensku to je Eperjes, Eperies, Presachaum, Prjašiv, Preszow, Fragopolis, či Eperiessinum, jednoducho Prešov. Mesto Prešov leží na sútoku riek Torysa a Sekčov v severnej časti Košickej kotliny, do ktorej zo západu  zasahuje Šarišská […]