Solivar Národná kultúrna pamiatka

Solivar Národná kultúrna pamiatka

Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa).

Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide o jamu hlbokú 155 m pôvodne nazývanú Cisárska. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt i mechanizmus si vyžiadali závažné opravy (prvá v r. 1807, druhá v r. 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom 5 – 7 hl. Solivarský gápeľ bol jedným z najväčších v strednej Európe.

Zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstavcoch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou strechou, konštrukčne prispôsobené terénu. Do zásobníkov bola soľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy.

Na prelome 18. a 19. stor. boli postavené dve varne František a Ferdinand (zbúrané v r. 1931). Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v r. 1819 zhorela do tla. Soľanka sa vpúšťala do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24 hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodinách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala.

Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. V podstate išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu. Vyhorel dňa 18. mája 1986. Zhorela nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia krovu. Pre úplnosť ešte spomenieme turňu – zvonicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Postavená je na návrší – obvale. Klopaním na dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti (živelné pohromy). Svoje poslanie ukončila po prvej svetovej vojne.

Areál soľného závodu „Starý solivar“ z prelomu 18. a 19. storočia sa zachoval ako unikátna technická pamiatka, ktorá nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta. Za vybudovanie a prosperitu tejto fabriky vďačíme v nemalej miere aj vládnej a obchodnej stratégii Habsburgovcov. Bol vybudovaný za pomoci cisárskych odborníkov a pracovnej zručnosti a vytrvalosti tunajšieho obyvateľstva.

V roku 2016 sa v NKP Solivar otvoril pre širokú verejnosť objekt – sklad soli, ktorý bol ruinou od požiaru v roku 1986. Neslúži už pôvodnému účelu – skladovaniu a distribúcii soli, ale stáva sa z neho zaujímavý funkčný priestor s mnohorakým využitím. V zrekonštruovanom objekte je najväčšia historicky vzácna centrálna hala, z ktorej sa vychádza do jednotlivých priestorov – bývalých soľných komôr. Tie sú rozdelené na muzeálnu časť, kongresový priestor a hospodársku časť, ktorá je vyhradená pre kancelárske, stravovacie a hygienické priestory. Obnovená bola aj veža skladu, ktorej dominujú funkčné hodiny a zvon.

Informations

Slovenské technické múzeum – Múzeum Solivar
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov-Solivar

Tel. č. : 0918 586 446
E-mail: muzeum.solivar@stm-ke.sk

Web: www.muzeumsolivar.sk

Riaditeľ:

PhDr. Marek Duchoň
tel.: 051/77 54 354
tel.: 0918 965 698
email: marek.duchon@stm-ke.sk

Letná prevádzka: apríl – október
Utorok – Sobota 9.00 – 17.00
Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30
(prehliadka areálu múzea trvá 45 – 60 min)

Zimná prevádzka: november – marec
Utorok – Sobota 8.00 – 16.00
Vstupy do múzea: 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00
(prehliadka areálu múzea trvá cca 90min.)

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 45!

VSTUPNÉ POPLATKY
PREHLIADKA AREÁLU S LEKTORSKÝM VÝKLADOM (ZAHŔŇA AJ PREHLIADKU SKLADU SOLI):
Dospelá osoba: 9€
Žiaci, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC,
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov:  5€
Rodinná vstupenka – max. 2 dospelí a 3 deti: 19 €
Deti do 6 r., seniori nad 70 rokov: 1€
Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak): 2€
Komentované výstavy (jednotné vstupné ak nie je určené inak): 3 €
Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) − jednotné vstupné: 5 €
Deti do 3r. – ZADARMO
Držitelia preukazov ZMS, AMG ČR, ICOM karty, ITIC, PRESS, ZŤP – ZADARMO
Pedagogický doprovod školskej skupiny (pedagóg na 10 žiakov) – ZADARMO
Fotografovanie/filmovanie: 1 €
Fotografovanie so statívom, filmovanie svadby a pod. – cena za každú začatú hodinu: 50€ / hod.

VSTUPNÉ POPLATKY (PREHLIADKA SKLADU SOLI):
Dospelá osoba: 3 €
Žiaci, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC,
vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov: 2 €
Rodinná vstupenka – max. 2 dospelí a 3 deti: 7 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1 €
Deti do 3 r., seniori nad 70 rokov, zamestnanci MK SR,
držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, ZŤP: ZADARMO
Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak): 2€

Múzeum Solivar je ľahko dostupný osobným autom, parkovisko je hneď pri sklade soli.
Z centra mesta Prešov, rovnako zo železničnej a autobusovej stanice sa viete pohodlne dostať miestnou dopravou – trolejbusom č. 1, zastávka Múzeum Solivar. Cestovný poriadok nájdete na:  https://www.dpmp.sk/l30_Solivar-1-A-82.html

Share:

Map

Events in Šariš region

Koncert, Múzeum

Sunday, July 28, 2024

Hlavná 86, Prešov, Slovensko

História, Prednáška, Tradície, Náboženstvo

Saturday, August 3, 2024 - Wednesday, August 7, 2024

Evanjelické kolégium, Hlavná, Prešov, Slovensko

Koncert, Festival

Saturday, August 31, 2024

Letné kúpalisko Delňa, Prešov, Slovensko

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, August 28, 2024

Floriánova 3198/6, 080 01 Prešov, Slovensko

Film

Tuesday, July 2, 2024 - Tuesday, July 30, 2024

TATRAN handball arena, Jána Pavla II., Prešov, Slovensko