Rozhľadňa Stavok 752,4 m n. m.

Vrch Stavok (poľsky Baranie) so svojou nadmorskou výškou 752,4 m n.m. je najvyššie položený vrchol svidníckeho okresu. Nachádza sa na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty a je zároveň hraničným vrchom medzi Slovenskom a Poľskom. Nájdete ho medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov a poľskou dedinkou Olchowiec, katastrálne patrí k obci Vyšná Pisaná. Cez tento vrchol prechádza diaľková európska turistická trasa E3, ktorá pokračuje hraničným pásmom až do Duklianskeho priesmyku, kde naše územie opúšťa a pokračuje ďalej do Poľska. Na geodetickom bode Stavok bol pôvodne osadený hranol a dve nadzemné značky, neskôr postavená 5 poschodová meračská veža vysoká 22,67 m a slúžila do konca 60-tych rokov. Zaujímavosťou vrchu Stavok je, že tu stála ešte jedna, vojenská veža s výškou 26m, ktorú počas 2. svetovej vojny v roku 1943 postavila nemecká armáda. Predpokladá sa, že slúžila ako strategické pozorovacie stanovištie. V roku 1999 sa pre svoj vek a kvôli silnej námraze zrútila.
Dnešná turistická rozhľadňa má tvar trojbokého ihlana, tri vyhliadkové plošiny vo výške 5,75 m – 10,25 m – 14 m. Z tejto rozhľadne je možné sa pokochať pohľadom nielen na slovenskú časť Nízkych Beskýd, ale aj k susedom do poľskej časti. Nakoľko rozhľadňa sa nachádza na mieste, kde prebiehali kruté boje počas Karpatsko-duklianskej operácie, stopy po týchto udalostiach badať dodnes. Celý hraničný hrebeň v okolí Stavku je popretkávaný dodnes viditeľnými líniami zákopov a bombovými krátermi.

Aktuálna informácia: Rozhľadňa z bezpečnostných dôvodov už nie je prístupná.

Informácie

Obecný úrad Vyšná Pisaná,
Vyšná Pisaná 090 01.
E-mail: vpisana@gmail.com
Tel: 054 / 759 42 91

Aktuálna informácia: Rozhľadňa z bezpečnostných dôvodov už nie je prístupná. Útulňa je stále k dispozícii.
Ako sa dostať k rozhľadni:
– zo Svidníka po červenej turistickej značenej trase E8 do obce Vyšná Pisaná, odkiaľ pokračuje po žltej turistickej značenej trase priamo na Stavok, tam sa napája na červenú turistickú značenú trasu E3 a pokračuje krátkym úsekom po E3 do sedla pod Stavkom (652 m n.m.), kde odbočuje vľavo a končí v obci Šarbov, v známom lyžiarskom stredisku
– z Duklianskeho priesmyku (červená značka za 3.10 h),
– z obce Šarbov (zelená značka za 1.10 h),
– z obce Vyšná Pisaná (zelená značka za 1.40 h),
– z Filipovského sedla (červená značka za 2.45 h).
Dĺžka trasy: 5 500 m
Odhadovaný čas: 1 hodiu a 40 minút bez prestávok
Náročnosť: túra nie je náročná na stúpanie

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa