Mauzoleum Alberta Bujanovicsa Uzovce

V malej dedine Uzovce v Šarišskej vrchovine nájdete ojedinele mauzóleum rodiny Bujanovics pravdepodobne v klasicistickom štýle. Mauzóleum na pamiatku jeho syna dal postaviť Július Bujanovics (1862–1946), šarišský statkár, odborník v oblasti poľnohospodárstva. Jeho syn bol šikovným pilotom, ktorý operoval na dnešnej taliansko – slovinskej hranici. Podľa armádnych spisov ktoré sú uložené vo viedenskom vojenskom archíve […]

Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice

Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice vznikla v roku 2014 a jej činnosť je výsledkom projektového programu posilnenia kultúrneho potenciálu regiónu. Svoju činnosť orientuje na budovanie a prezentovanie zbierkového fondu s regionálnym zameraním. Návštevníkom približuje dejiny obce Fintice v troch expozíciách venovaných Jozefovi Kolarčíkovi-Fintickému, východoslovenskému národopisnému zberateľovi, šľachtickým rodom vo Finticiach, archeológii a […]

Dom správu Šóšovského kaštieľa

Súčasťou hanušovskej historickej zóny je aj dom správcu kaštieľa bloková dvojpodlažná stavba patriaca rodu Šóšovcov. Budova slúžila ako hospodárske zázemie kaštieľa zo 16. storočia v bezprostrednom susedstve. Postavený bol z lomového kameňa, pri okenných a dverných otvoroch je murivo kombinované s tehlou. Pri vstupe do horného poschodia je zachovaný pôvodný kamenný portál. Neskôr bol dom […]

Náučný chodník Sisi

1. júla 1895 zavítala do Bardejovských kúpeľov, vtedy už 58-ročná Alžbeta Bavorská, manželka rakúskeho cisára Františka Jozefa známa aj ako Sisi. Chcela sa tu liečiť, oddýchnuť si a zabudnúť na tragickú smrť syna Rudolfa. Ubytovala sa v hoteli Deák, ktorý sa neskôr pomenoval práve po nej. Bývala na prvom poschodí, podľa dostupných informácií zrejme v […]

Skanzen Bardejovské Kúpele

Múzeum ľudovej architektúry je skanzen, ktorý sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch. Bol sprístupnený v roku 1965 a je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Organizačne je začlenený do Šarišského múzea v Bardejove. Návšteva vás vráti v čase do dedinky, ktorá vám ukáže ako sa niekedy bývalo a žilo. Na ploche 1,5 ha je v parkovej […]

Dukla – pamätník čs. armádneho zboru

Pamätník sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik. Jeho vybudovaním v priestore bojov vláda Česko-Slovenskej republiky vzdala hold padlým vojakom 1. česko-slovenského armádneho zboru. Pamätník bol postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa, s obradnou sieňou a výškou 28 metrov. Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli umeleckú […]

Vojenské historické múzeum

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

Národopisná expozícia v prírode

Národopisná expozícia v prírode – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SKANZEN) – sa rozprestiera na desať hektárovej ploche v bezprostrednom susedstve amfiteátra. Komplexná národopisná expozícia, sprístupnená v r. 1982, na základe výrazného hmotného materiálu podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Rusínov – Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu najtypickejšie pamiatky ľudovej […]

Centrum ľudovej kultúry Krivany

Krivany Centrum ludovych remesiel a kultury

Centrum ľudovej kultúry v Krivanoch bolo otvorené v roku 2009. V centre sú vystavené zbierkové predmety Jána Lazoríka, ktorý sa snažil na tomto priestore zhromaždiť čo najviac exponátov charakterizujúce ľudovú tradíciu malebného šarišského regiónu. V areáli centra sa sústreďuje niekoľko typických pamiatok ľudovej architektúry ako sú autentické drevené sýpky a zrekonštruovaná klasická drevenica, vnútri vybavená […]

Vodný Mlyn v Krivanoch

V katastrálnom území obce Krivany sa nachádza pozoruhodná stavba – vodný mlyn zo 17. storočia. Vodný mlyn z Krivian bol v minulosti hnaný vodou privádzanou na vrch dreveného kolesa s lopatkami tzv. žľabom. Mlelo sa zrno medzi dvoma veľkými kameňmi, ktoré boli na to špeciálne upravené, neskôr sa mlelo na tzv. „valkach“. Mlyn bol vo […]

Múzeum rusínskej kultúry (Slovenské národné múzeum)

Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva. Zameriava sa na múzejnú dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti), čo znamená, že sa formuje ako jedno […]

Múzeum Solivar (Slovenské technické múzeum)

Národná kultúrna pamiatka Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Areál pochádzajúci zo 17. storočia je unikátnym komplexom technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, ktorý nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta. V objektoch varne soli sa nachádza expozícia s názvom Dejiny ťažby a výroby soli v […]