Renesančný kaštieľ Brezovička

V r. 1307 v obci Brezovička postavil rod Berzeviczyovcov nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad (pravdepodobne v lokalite Zámčisko) , ktorý zanikol v 14.-15. storočí. Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce – Hamburg- od nemeckého “ham”- výbežok, ostroh a “burg”- hrad, teda “Hrad na výbežku”.

Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov). Kokoš zabil šľachtica Teodora , syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu bol v r. 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za “dušspasenie” zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov  bol aj kartuziánsky  kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek).

Rod Berzeviczy, ktorí si za svoj prídomok vzal názov susediacej obce, postavil v Brezovičke dva kaštiele. Horný renesančný kaštieľ aj so sýpkou mal  rozsiahly park a bol postavený okolo roku 1620. Po jeho rekonštrukcii sa zachovalo niekoľko fragmentov a rovnako park. Dnes slúži ako DSS.

Dolný kaštieľ aj so sýpkou bol postavený okolo roku 1700. Dnes je už opravami a rekonštrukciami zbavený architektonických detailov a v súčastnosti je sídlom Obecného úradu.

Zdroj: obec Brezovička

Kaštieľ v Brezovičke je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Informations

Obec Brezovička
Obecný úrad Brezovička 8
082 74 Brezovica

Tel. č.:+421 51 459 12 35
E-mail: obec@brezovicka.sk

Share:

Map

Events in Šariš region

Dobrodružstvo

Saturday, August 10, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Rodina, Divadlo, Festival

Sunday, August 11, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Festival

Saturday, July 13, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko