Synagogues

Prešovské židovské múzeum vzniklo v r. 1928 ako prvé svojho…

The area of ​​the so-called Jewish suburb is the most…

Jewish cemetery with ornamental tombstones from the 18th century. According…

The synagogue is the only synagogue in Prešov still used….

In 1929, the Jewish Society for the Care of the…

Brezovica lies in the Torysa valley below the eastern foothills…

V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po…

Synagoga Pecovska Nova Ves
Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne…