Židovský cintorín Pečovská Nová Ves

V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po smutných udalostiach II. svetovej vojny  zostal po tejto komunite v obci iba cintorín, ten sa nachádza na svahu Mníše. Areál cintorína v tvare obdĺžnika je ohradený betónovými panelmi. Celkovo cca 100 náhrobných kameňov je uložených v 5 radoch. Umeleckou a historickou hodnotou cintorína sú výtvarne a architektonicky zrealizované náhrobné kamene – v rôznych formách a v rôznom symbolickom funkčnom alebo dekoratívnom vyjadrení. Náhrobníky sú prevažne monolitne. Stavebným materiálom bol vo veľkej väčšine pieskovec, v menšom množstve hrubozrnný a jemnozrnný sivý mramor. Niekoľko náhrobníkov je poškodených a spadnutých. Väčšina pochádza z 19. storočia, časť z 20. storočia a najstaršie sú z konca 18. storočia. Najvýznamnejší náhrobník je samostatná menšia stavba z 20. storočia. Pri vchode sa nachádzala katafalková sieň, ku ktorej viedli schody. Na vyššej strane cintorína stali tri ohely (zrútene). Náhrobníky sa vyznačujú peknými plastikami a výzdobou. Cintorín je vzácnym dokladom kedysi bohatej a veľkej židovskej náboženskej obce v Pečovskej Novej Vsi.

Posledným rabínom, ktorý tu pôsobil bol Naftali Soffer, zomrel v roku 1899 a je tu aj pochovaný v murovanej hrobke. Po roku 1990 sa stal cintorín majetkom obce, v rokoch 1997-2000 bol cintorín oplotený a náhrobné kamene znovu postavené.

Informations

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves

Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Share:

Map

Events in Šariš region

Thursday, June 13, 2024 - Saturday, June 15, 2024

083 01 Sabinov

Saturday, June 8, 2024 - Sunday, June 16, 2024

083 01 Sabinov