Židovský cintorín Pečovská Nová Ves

Židovský cintorín. V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po smutných udalostiach II.svetovej vojny  zostal po tejto komunite v obci iba cintorín, ten sa nachádza na svahu Mníše. Areál cintorína v tvare obdĺžnika je ohradený betónovými panelmi. Celkovo cca 100 náhrobných kameňov je uložených v 5 radoch. Umeleckou a historickou hodnotou cintorína sú výtvarne a architektonicky zrealizované náhrobné kamene – v rôznych formách a v rôznom symbolickom funkčnom alebo dekoratívnom vyjadrení. Náhrobníky sú prevažne monolitne. Stavebným materiálom bol vo veľkej väčšine pieskovec, v menšom množstve hrubozrnný a jemnozrnný sivý mramor. Niekoľko náhrobníkov je poškodených a spadnutých. Väčšina pochádza z 19. storočia, časť z 20. storočia a najstaršie sú z konca 18. storočia. Najvýznamnejší náhrobník je samostatná menšia stavba z 20. storočia. Pri vchode sa nachádzala katafalková sieň, ku ktorej viedli schody. Na vyššej strane cintorína stali tri ohely (zrútene). Náhrobníky sa vyznačujú peknými plastikami a vyzdobou. Cintorín je vzácnym dokladom kedysi bohatej a veľkej židovskej náboženskej obce v Pečovskej Novej Vsi.

Posledným rabínom, ktorý tu pôsobil bol Naftali Soffer, zomrel v roku 1899 a je tu aj pochovaný v murovanej hrobke. Po roku 1990 sa stal cintorín majetkom obce, v rokoch 1997-2000 bol cintorín oplotený a náhrobné kamene znovu postavené.

Informations

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Map

Events in Šariš region

Rodina

Sunday, May 29, 2022

Sabinov, Slovensko

Tanec, Divadlo

Sunday, May 22, 2022

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Janka Borodáča, Sabinov, Slovensko

Rodina, Divadlo, Koncert

Sunday, May 22, 2022

Kino Torysa, Janka Borodáča, Sabinov, Slovensko

Koncert

Thursday, April 28, 2022 - Monday, May 30, 2022

Obchod na Korze, Námestie slobody, Sabinov, Slovensko