Synagóga Pečovská Nová Ves

Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne od štátnej cesty, na konci pôvodnej parcely prízemnej kurie, ležiacej pri hlavnej ceste. Značne rozmerná synagóga bola vybudovaná v polovici 19. storočia (zachovala sa aj zmienka z roku 1868). Výstavba zrejme trvala viac ako rok, keďže na mape z roku 1869 ešte nie je zakreslená (resp. je zobrazená staršia drevená). V Pečovskej Novej Vsi žila jedna z najväčších židovských komunít v regióne. Najviac židov sa tu usadilo v 18. – 19. storočí. Zmienky o ich prítomnosti, vrátane o rabinate, sú už z konca 18. storočia. Spočiatku mala náboženská obec len drevenú synagógu, no v polovici 19. storočia začali s výstavbou veľkej, tehlovej (rozmery až 20×13 m), čo bolo na vidiecke prostredie stredného Šariša dosť zaujímavé (aj v 19. storočí prevažovali medzi murovanými stavbami kamenne). Pôdorys mala v tvare obdĺžnika, s orientáciou východ-západ, pričom na západnej a východnej fasáde mala vysoké štíty. Interiér presvetľovali veľké okna so segmentovými zaklenkami. Vstup viedol z južnej strany. Nárožia boli zdobene lizenami a pod strechou prebiehala profilovaná rímsa. Na poschodí sa nachádzala ženská galéria, na ktorú viedli schody v západnej časti. Architekt nie je známy. Fungovala zrejme až po druhu svetovú vojnu. Potom bola stavebne upravená, pravdepodobne na sklady (snáď sypká), preto boli veľké okná zamurovane a namiesto nich vznikli malé pravouhlé. S výnimkou tohto stavebného zásahu sa zachovala v takmer pôvodnom stave. Výraznejšie začala stavba degradovať potom, ako bola poškodená jej plechová strecha (povodne tam bol najskôr šindeľ) okolo roku 2000. Odvtedy sa strecha úplne prepadla a mury i cely interiér oveľa rýchlejšie podliehajú poveternostným vplyvom. Pri súčasnom tempe poškodzovania z nej bude úplná ruina za par rokov. Bola by to veľká škoda, keďže ide v súčasnosti o jednu z mala zachovaných vidieckych synagóg v regióne Šariša a v podstate aj na východnom Slovensku. Väčšina synagóg bola zničená počas druhej svetovej vojny. Tie, ktoré prežili, boli väčšinou drevene a dodnes sa už nezachovali. Vidiecka synagóga je preto raritou. V súčasnosti v regióne poznáme len synagógu v Bystrom, upravenú na hasičskú zbrojnicu, v Raslaviciach (sklad) a v Lemešanoch (stodola/sklad). Pečovská synagóga je z nich jednoznačne najväčšia, zrejme aj najstaršia a hlavne najhodnotnejšia. Ma zachovanú všetku pôvodnú architektonickú výzdobu, dispozíciu, časti schodov a drevenej konštrukcie ženskej galérie. V okolí synagógy sa nachádzali aj ďalšie židovské objekty (škola, mikve a či bitúnok).

Zdroj: obec Pečovská Nová Ves – potulky dejinami
Foto: www.synagogyslovenska.sk

Informations

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves

Tel. č.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne od štátnej cesty, na konci pôvodnej parcely prízemnej kurie, ležiacej pri hlavnej ceste.

Share:

Map

Events in Šariš region

Dobrodružstvo

Saturday, August 10, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Rodina, Divadlo, Festival

Sunday, August 11, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Festival

Saturday, July 13, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko