Školské výlety

skolske vylety

Tipy na školské výlety zamerané na predmety ako dejepis, geografia, prírodoveda, vlastiveda, technické práce, turistické krúžky.

Celodenné výlety

Výlety k vysoko položeným, ukrytým miestam v regióne Šariš, kde je potrebne si zobrať so sebou vodu, občerstvenie, dobrú obuv. Dobrý pocit na konci zaručený !

Výlety do 2 hodín

Výlety do dvoch hodín aj s návratom v regióne Šariš. Vhodný pre nenáročných turistov, začiatočníkov, deti.

Výlety do 1 hodiny

Krátke prechádzky a výlety v okolí miest, obcí a prírodných pamiatok. Vhodné pre všetky vekové kategórie.