Školské výlety

Tipy na školské výlety zamerané na predmety ako dejepis, geografia, prírodoveda, vlastiveda, technické práce, turistické krúžky.

Skolsky vylet Slovenske opalove bane
Prehliadka spojená s dobrodružstvom! Bádanie jedinečnosti v regióne Šariš začne…