Remeslá

V katastrálnom území obce Krivany sa nachádza pozoruhodná stavba –…

Krivany Centrum ludovych remesiel a kultury
Centrum ľudovej kultúry v Krivanoch bolo otvorené v roku 2009….

Lipianske Hradisko, nachádzajúce sa v tichej lesnej lokalite v blízkosti…