Sekvojovec mamutí 130 r.- Uzovský Šalgov

V 19. storočí sa majiteľmi obce Uzovský Šalgov stávajú Péchyovci, ktorí postavili neskoroklasicistický kaštieľ. Pri jeho stavbe boli využité staršie základy, asi pôvodného panského sídla. Kaštieľ bol postavený na vŕšku nad kostolom, na pozemku, na ktorom kaštieľ stojí, sa hovorí Panská lúka. Tu Péchyovci vysadili park, po ktorom zostali ešte niektoré stromy, napr. borovica, buk lesný (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), niekoľko líp, no najznámejším exemplárom parku je chránený Sekvojovec mamutí. Uunikátny strom je vzácny ihličnan, ktorý je pre svoj ojedinelý výskyt od roku 1989 vyhlásený za chránený strom.

Mohutný strom rastie v strede záhrady a jeho vek sa odhaduje približne na 130 rokov. Do blízkosti kaštieľa, ktorý v minulosti dali postaviť tamojší šľachtici, sa dostal pri výsadbe parku. Ihličnan vyrástol do výšky viac ako 20 metrov a asi pol metra nad zemou má obvod kmeňa vo výške 1,3 m . Jeho kmeň je mohutný a priamy, vzrast považujú za veľmi súmerný, pričom priemer koruny dosahuje asi 14 metrov.
Podľa odbornej literatúry tento druh stromu pôvodne pochádza z Kalifornie a do Európy sa dostal ako okrasná parková drevina. Údajne môžu niektoré jedince v krajine svojho pôvodu vyrásť až do výšky 80 metrov a obvod kmeňa majú viac ako 30 metrov. Odborníci odhadujú, že maximálny vek sekvojovca mamutieho môže dosiahnuť až 4000 rokov, čo je priam neuveriteľné. Dobrým príkladom vraj je sekvojovec v Kalifornii, ktorý dostal meno Generál Sherman, je držiteľom titulu „Najmohutnejší strom“. Jeho vek odhadujú odborníci na 2500 rokov

Zdroj :obec Uzovský Šalgov.

Informations

Obecný úrad
Uzovský Šalgov č. 138
Tel. č.:+421 51 452 18 00

E-mail: uzovskysalgov@pobox.sk, uzovskysalgov@uzovskysalgov.sk

Sekvojovec mamutí nájdete v reáli parku kaštieľa.

Share:

Map