Evanjelické kolégium

O založení prešovského evanjelického kolégia ako protiváhu jezuitskej univerzity v Trnave, rozhodli delegáti hornouhorských protestantských stavov na zasadnutí v Košiciach 18. novembra 1665. Finančne prispeli na stavbu nielen hornouhorskí protestantskí magnáti, zemania či slobodné kráľovské mesto, ale takisto švédsky kráľ, sedmohradské stavy a niektoré nemecké kniežatá. Od začiatku na ňom vyučovali viacerí významní profesori z celého Uhorska i zo zahraničia. Vďaka jeho osobnostiam, ako aj moderným učebným metódam dosiahlo kolégium takú úroveň, že stavy plánovali jeho premenu na evanjelickú univerzitu. Významne sa do jeho dejín zapísal takisto rok 1815, keď sa na ňom začalo prednášať právo. V prvej polovici 19. storočia vyrástlo na jednu z najvýznamnejších vyšších škôl v celom Uhorsku. Medzi jeho študentmi môžeme nájsť mnohé významné osobnosti ako vodca protihabsburského odboja Imrich Tököli, slávny anglický barokový maliar Jakub Bogdani, politici a kultúrni dejatelia ako Michal Miloslav Hodža, J. Záborský, P. O. Hviezdoslav, L. Kossuth, J. Jesenský, generál revolúcie 1848/1849 Aristid Dessewffy, politik a archeológ F. Pulský a iní. Najkrajšou miestnosťou spomedzi interiérov je aula – Dvorana, kde sú umiestnené historické fondy kolegiálnej knižnice. Tá obsahuje viac ako 40 000 zväzkov kníh. V roku 1908 bol na severozápadnom nároží postavený pomník obetiam Caraffovho krvavého súdu z r. 1687 spolu s pamätnou tabuľou s menami popravených. Pri tomto pomníku sa 2. júla 1995 počas návštevy Prešova poklonil pamiatke prešovských mučeníkov pápež Ján Pavol II. Po renovácii vnútorných priestorov kolégia budova začala na jar 1998 slúžiť biskupskému úradu evanjelickej cirkvi.

Informations

Adresa:
Hlavná 137
080 01 Prešov

Tel. č.: +421 51 772 25 15
Mobil: 0918/828379
E-mail: sekretariat@vdecav.sk
Web: www.vdecav.sk

 

Share:

Map

Events in Šariš region

Koncert

Friday, June 14, 2024

Poetika, Hlavná 20 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Wednesday, June 19, 2024

Poetika, Hlavná 20 080 01 Prešov

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, August 28, 2024

Amfiteáter, 080 01 Prešov

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, June 26, 2024

Jána Pavla II, 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Thursday, June 13, 2024

PKO Prešov, Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov

Galéria

Tuesday, May 7, 2024 - Friday, June 28, 2024

Galéria Caraffka, Jarková 28a, 080 01 Prešov

Festival

Thursday, June 20, 2024 - Sunday, June 23, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov