Krajská galéria v Prešove

Krajská galéria v Prešove bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve (Hlavná 49), v ktorej sa po rekonštrukcii (2015 – 2020) nachádza stála expozícia „Sakrálne umenie 15.- 19. storočia“.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4500 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia. Zbierkový fond je systematicky doplňovaný aj o diela súčasných umelcov.

Návštevníkom galéria ponúka premenné výstavy, významné kolekcie starého i súčasného umenia, stálu expozíciu. Pripravuje a realizuje prednášky, stretnutia a rozhovory s autormi, prácu s deťmi, workshopy a hodiny výtvarnej výchovy, návštevy ateliérov, koncerty, klubovú činnosť, poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc v oblasti výtvarného umenia, prezenčné štúdium v archíve, spolupracuje s odbornými školami výtvarného zamerania, univerzitami, inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry. V kontexte súčasného umenia a zmeny prístupu v zriadenej a nezriadenej kultúre, ktorá hlavne v našich domácich podmienkach mala neparticipatívny charakter, sa svojou aktívnou účasťou usiluje prepájať tieto celky v prienikoch a interpretáciách súčasného umenia a taktiež v mapovaní regionálnej a nadregionálnej scény.

Zriaďovateľom galérie je od roku 2002 Prešovský samosprávny kraj.

Zdroj: krajskagaleria.sk

Informations

Krajská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01 Prešov

Tel. č.: +421 51 772 54 23
web: www.krajskagaleria.sk
email: sekretariat@krajgaleria-po.vucpo.sk

Otváracie hodiny a vstupné: https://krajskagaleria.sk/navstevnici/

 

Share:

Map

Events in Šariš region

Koncert

Friday, June 14, 2024

Poetika, Hlavná 20 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Wednesday, June 19, 2024

Poetika, Hlavná 20 080 01 Prešov

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, August 28, 2024

Amfiteáter, 080 01 Prešov

Film

Wednesday, June 5, 2024 - Wednesday, June 26, 2024

Jána Pavla II, 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Thursday, June 13, 2024

PKO Prešov, Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov

Galéria

Tuesday, May 7, 2024 - Friday, June 28, 2024

Galéria Caraffka, Jarková 28a, 080 01 Prešov

Festival

Thursday, June 20, 2024 - Sunday, June 23, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov