Krajská galéria v Prešove

Krajská galéria v Prešove bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve (Hlavná 49), v ktorej sa po rekonštrukcii (2015 – 2020) nachádza stála expozícia „Sakrálne umenie 15.- 19. storočia“.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4500 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia. Zbierkový fond je systematicky doplňovaný aj o diela súčasných umelcov.

Návštevníkom galéria ponúka premenné výstavy, významné kolekcie starého i súčasného umenia, stálu expozíciu. Pripravuje a realizuje prednášky, stretnutia a rozhovory s autormi, prácu s deťmi, workshopy a hodiny výtvarnej výchovy, návštevy ateliérov, koncerty, klubovú činnosť, poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc v oblasti výtvarného umenia, prezenčné štúdium v archíve, spolupracuje s odbornými školami výtvarného zamerania, univerzitami, inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry. V kontexte súčasného umenia a zmeny prístupu v zriadenej a nezriadenej kultúre, ktorá hlavne v našich domácich podmienkach mala neparticipatívny charakter, sa svojou aktívnou účasťou usiluje prepájať tieto celky v prienikoch a interpretáciách súčasného umenia a taktiež v mapovaní regionálnej a nadregionálnej scény.

Zriaďovateľom galérie je od roku 2002 Prešovský samosprávny kraj.

Zdroj: krajskagaleria.sk

Informations

Krajská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01 Prešov

Tel. č.: +421 51 772 54 23
web: www.krajskagaleria.sk
email: sekretariat@krajgaleria-po.vucpo.sk

Otváracie hodiny a vstupné: https://krajskagaleria.sk/navstevnici/

 

Share:

Map

Events in Šariš region

Dobrodružstvo

Friday, May 31, 2024

Jána Pavla II, 080 01 Prešov

História, Prednáška

Sunday, June 9, 2024

DJZ, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov

Rodina, Dobrodružstvo

Thursday, May 30, 2024

Záhrada umenia, 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Thursday, June 13, 2024

PKO Prešov, Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov

Gastronómia a víno

Wednesday, May 22, 2024 - Friday, May 24, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov

Galéria

Tuesday, May 7, 2024 - Friday, June 28, 2024

Galéria Caraffka, Jarková 28a, 080 01 Prešov

Rodina, Tanec, Koncert

Friday, May 24, 2024

Martina Benku 7, 080 01Prešov

Rodina, Koncert, Gastronómia a víno, Tradície

Monday, June 3, 2024 - Saturday, June 8, 2024

Hlavná 50, 080 01 Prešov

Festival

Thursday, June 20, 2024 - Sunday, June 23, 2024

Hlavná ulica 080 01 Prešov