Masív a Rozhľadňa Balažka

Horský masív Balažka (643 m n. m.) je zaujímavý z viacerých pohľadov. Pod železničným náhonom v časti Balažka-Štrembroch bol v minulosti starý židovský cintorín. Vznik možno pripísať príchodu prvých židov z poľskej Haliče okolo roku 1813, pričom využívaný bol do konca 19 stor.. V súčasnej dobe sa nezachovala podoba cintorínu a pripomína ho osadená informačná tabuľa. […]

Streetartový náučný chodník

V Sabinove vznikol v roku 1898 prvý organizovaný cyklistický klub na Slovensku. V ten istý rok usporiadal klub preteky na 155 km trase zo Sabinova do Miškolca. Cyklisti sa stali zaujímavou súčasťou 1. Československej republiky. Cyklistický prápor s označením 4 bol vytvorený v sabinovských Kasárňach Jána Jiskru z Brandysa a aj preto tu vznikol streetartový […]